Zo word je zelfzeker

0

Onzekerheid, gevoelens van minderwaarde. We kennen ze allemaal. Ze kunnen een leven bezwaren en zelfs blokkeren. Niemand wordt echter geboren met gevoelens van minderwaardigheid. We doen ze, net als onze levenshouding overigens, op tijdens ons leven. Wat je opneemt kan je echter ook weer loslaten. Dat gaat niet vanzelf, vraagt veel inzet en verloopt doorgaans met vallen en opstaan. Maar, iedere stap in de goeie richting vertelt je dat al je moeite niet tevergeefs was. Integendeel. Daarom, word zelfzekerder met behulp van onze zes tips.

Tip 1: bekijk jezelf als een unieke verzameling van mogelijkheden

En, dat is precies wat jij bent. Een uniek geheel en bijgevolg onvergelijkbaar. Jezelf vergelijken met anderen, boos zijn op het lot of je wentelen in zelfbeklag helpt je dus geen millimeter vooruit. Integendeel. Het staat gelijk met afbraak van jouw bijzondere persoonlijkheid. Droom daarom niet langer over hetgeen je zou willen doen indien je dezelfde kansen zou krijgen als een ander. Dat is onmogelijk want jij bent… jij. Probeer jezelf te aanvaarden.

Stap één wordt dus: bekijk jezelf objectief en zet al je mogelijkheden op een rij. En op papier, dat is overzichtelijker. Stap twee: denk na over hoe je het meeste kan halen uit je verworvenheden. In de praktijk zien we vaak dat net zij die kampen met één of andere beperking, uiteindelijk succes behalen. Omdat zij weigeren te mekkeren over hun lot. Omdat zij hun beperking aanvaarden als onderdeel van het spel dat leven heet en de uitdaging aangaan om volop aan dat leven deel te nemen. Weiger daarom medelijden te hebben met jezelf en begin aan het opwindendste spel te wereld: het maximum halen uit wie je bent en wat je bezit aan kwaliteiten.

Tip 2: blaas je levenshouding nieuw leven in

Je levenshouding kan het verschil betekenen tussen mislukking en succes. Tussen geluk en ongeluk. Begin jezelf als een winnaar te bekijken. Als iemand die, hoe dan ook, uiteindelijk zijn doel bereikt. Deze keuze doet je kansen stijgen. Want je leven ligt in je eigen handen. Het kan een ruige rit worden, dat wel, maar jij blijft uiteindelijk nog altijd de bestuurder. Jij maakt de beslissende keuze. Jij bepaalt wie je wil zijn en wat je wil gaan doen. Laat je niet klein krijgen door de omstandigheden. Zet die omstandigheden liever naar je hand door vastberaden je doel na te streven. Om je lot te bepalen heb je nodig : 1) een streefdoel 2) de wil om te slagen en 3) de moed, het uithoudingsvermogen en het vertrouwen om naar dat doel toe te blijven werken.

Tip 3: probeer de oorzaken van je minderwaardigheidscomplex op te sporen

Inzien en begrijpen is de halve genezing. Je bent al op goeie weg indien je de oorzaak van je minderwaardigheidsgevoelens kunt opsporen. Wanneer en hoe zijn ze ontstaan ? Tenslotte is alles wat je op dit ogenblik bent en meemaakt het resultaat van alle indrukken en ervaringen die ooit invloed op jou hebben uitgeoefend. En dit vanaf je geboorte. Je bent een product van je opvoeding en verleden. Ben je niet in staat om dit onderzoek alleen te voeren? Schaam je dan niet om gespecialiseerde hulp te zoeken. Inzicht en begrip vormen immers de aanzet tot een vollediger en evenwichtiger leven.

Tip 4: maak de balans op van je activa en passiva

Jij kan onmogelijk helemaal waardeloos zijn. Verlies dus het juiste perspectief niet uit het oog. Tekortkomingen zijn slechts deeltjes van je persoonlijkheid. Jij bent meer dan alleen maar een paar te brede heupen, te grote oren of een kaal hoofd. Maak een eerlijke balans op van jezelf. Tegenover je grote oren staat wellicht een guitige lach of een goed leerhoofd. Je kan je passiva niet wegwerken. Je kan wel proberen om je activa te laten overwegen. Pak je zwakke punten aan en werk de balans regelmatig bij. Maak je nooit teveel zorgen over je passiva. Bekijk ze als een aansporing om je activa te vergroten. Volmaakte tevredenheid is niet wenselijk. Dan krijg je de neiging op je lauweren te gaan rusten, waarna stagnatie en achteruitgang intreedt.

Tip 5: word een deskundige in minstens één ding

Niets is zo stimulerend als de zoete geur van succes. Succes doet groeien en mislukking eet zichzelf op. Succes maakt sterker en enthousiaster, terwijl mislukking ontmoedigend werkt en een gevoel van wanhoop oplevert. Wat een volgende mislukking in de hand werkt. Ieder mens heeft behoefte om zich, op één of andere manier, in de kijker te plaatsen. Probeer een expert te worden in iets en je zal merken dat het daarmee verbonden zelfvertrouwen wonderen doet voor je zelfbeeld. Ken jezelf, kies iets uit waar je uitstekend in bent en probeer dit aspect nog te vervolmaken! Kan je goed zingen of de rumba dansen? De lekkerste nagerechten maken? Tuinen aanleggen? Geestig en briljant converseren? Een huis inrichten? Auto’s repareren? Originele kledij ontwerpen en maken? Het leven biedt duizenden mogelijkheden om jezelf waar te maken.

Tip 6: stel belang in anderen

Er bestaat geen betere manier om de aandacht van je eigen problemen af te leiden, dan je wat meer om anderen te gaan bekommeren. Denk niet steeds aan jezelf. Oprecht belang stellen in anderen vergroot je vermogen tot relativeren waardoor je gedachten objectiever worden. Dit kleurt je persoonlijkheid en vergroot je zelfbewustzijn en evenwicht. Als gevolg daarvan word je meteen ook een pak aantrekkelijker voor meer mensen, hetgeen je zelfbeeld spontaan opwaardeert.

Share.

Laat een reactie na