Ruim het oude op en maak plaats voor het nieuwe

0

Vooraleer er nieuwe mensen en dingen in ons leven kunnen komen, moet er voldoende ruimte beschikbaar zijn. Er kan maar ruimte gemaakt worden door het oude, het overbodige te elimineren. Piramide expert Paul Liekens heeft een waardevol werkje in een heldere, toegankeelijke taal geschreven over de verschillende geneescentra in ons lichaam. In “De 12 energiecentra”, behandelt hij onder andere het eliminatiecentrum dat zich situeert ter hoogte van de darmen. De darmen zijn nauw betrokken bij het vasthouden of loslaten van gedachten, emoties en gevoelens. Onze darmen kunnen zelfs net zo lang oude rommel vasthouden tot ze uiteindelijk verstopt raken en aldus broeihaarden voor toekomstige ziekten creëren.

Vasthouden

De volgehouden opstapeling van gevoelens, gedachten en emoties, kan oude troep vormen die kleine maar nog vaker grote onevenwichtigheden veroorzaakt. Als je aan verstopping lijdt, zou dat wel eens kunnen betekenen dat je moet leren loslaten op diverse gebieden. Dan is het goed je neiging om te willen bezitten, eens onder de loep te nemen. Bezitten in de meest ruime zin van het woord natuurlijk. Want bezitterigheid strekt zich niet enkel uit tot het gebied van luxe, kleren, auto’s, geld en materie in het algemeen. Bezitterigheid gaat ook over partners, kinderen, vrienden en het verwerven van aandacht, roem en macht. Er zijn immers zoveel dingen in het leven die we willen krijgen en nadien vasthouden. Als gevolg van dit vasthouden, rest er uiteindelijk geen plaats meer voor de echt belangrijke en waardevolle zaken in het leven.

Subtiele vormen van bezitterigheid

Bezitterigheid kan zich uiten op heel subtiele manieren, omdat bezitterigheid zich nog al eens verstopt achter de meest verhullende en lovenswaardige tactieken. Mensen kunnen zich bijvoorbeeld tegenover elkaar zo behulpzaam opstellen dat ze tenslotte onmisbaar worden. Op die manier kunnen we anderen aan ons binden of hen opzadelen met schuldgevoelens indien ze meer ademruimte verlangen. Onderzoek daarom regelmatig de echte motieven achter je drijfveren. Waarom precies doe je dit of dat voor hem of haar? Dit soort onderzoek werkt na verloop van tijd zeer verhelderend.

Onvoorwaardelijk geven

Leer dingen te geven zonder er voorwaarden en verwachtingen aan te verbinden. Leer dus onvoorwaardelijk geven. Je kan bijvoorbeeld volgende oefening eens proberen. Geef iets waardevols weg zonder erbij te bepalen wat de ander ermee moet doen. Je geeft iemand bijvoorbeeld geld zonder erbij te vertellen wat die persoon met dat geld nu moet doen. Probeer zover te komen dat je iemand iets kan geven terwijl je aanvaardt dat hij of zij het geschenk op zijn of haar beurt doorgeeft aan een ander. Wat hier primeert is, dat je iemand de gelegenheid biedt om een derde plezier te doen en de energie dus te laten circuleren.

Verlos jezelf van het kwade

Eliminatie is verbonden met het centrum van de wil. Indien je koppig bepaalde dingen wil bereiken kan je buikklachten ontwikkelen. In ons hoofd zit het intellectueel gedeelte, de mind. In ons hart huist het geweten terwijl in de buikstreek het sensuele of zintuiglijke zit. Vandaar dat de buikstreek zo gevoelig is voor problemen in verband met het bezit van mensen, geld en goed. Wanneer je beweging in dit centrum probeert te brengen zal het ‘loslatende energie’ door je lichaam en geest sturen. Waarna je een begin kan maken met het opruimen van zorgen en verdriet, grieven, teleurstelling, opgekropte woede en afgunst. Op die manier blijf je niet kankeren over mensen en dingen tot het te laat is. Want, dat kankeren hoeft niet eens bewust te gebeuren, het kan net zo goed onbewust verder smeulen.

Zeg ja tegen je innerlijke grote schoonmaak

Zeg dus regelmatig oprecht tegen jezelf: ik laat alles los wat achterhaald is, wat niet meer bij me past. Dan kan de vrijgekomen ruimte zich vullen met nieuwe, bruikbare dingen. Zie het gebeuren en het zal ook gebeuren. Heb je last van je eliminatieorganen, dus van je darmen of van je nieren, lever, gal, urinewegen of huid? Stort dan kritiek, venijn, gal, afkeuring en veroordeling in en door je persoon uit. Stoot ook verouderde, niet meer bruikbare gedachtepatronen en gedachteconstructies af. Anders functioneren de genoemde organen minder goed, wat op zijn beurt tot allerlei aandoeningen leidt, want het lichaam vormt één geheel. Schud jezelf en dus je gedachten, wakker en begin opnieuw. Jouw hergeboorte kan op elk moment starten. Hou grote schoonmaak in jezelf en wacht tot alles in de juiste plooi valt. Sterker nog: indien je volhardend moeite doet om troep los te laten, komt er vrijwel altijd iets beters in de plaats.

Share.

Laat een reactie na