judasevangelie

0

Sinds eeuwen staan de evangeliën van Lukas, Markus, Matheus en Johannes, of althans passages eruit, in het collectief geheugen gegrift. Sinds de lente 2006 echter,werd openbaar gemaakt dat er eveneens een Judasevangelie bestaat. Het gaat hier wel degelijk over een evangelie geschreven door Judas Iskariot.Voor wie het intussen vergeten is, Judas Iskariot is de man die Jezus van Nazareth via een kus uitleverde aan de Romeinen in ruil voor dertig zilverlingen. Gemeden door velen en verteerd door spijt, verhing hij zich tenslotte. Hij is ook de man wiens naam gebruikt wordt als we het hebben over de ultieme hypocriet en de grootste verrader aller tijden. Een judaskus immers is een valse kus en iemand judassen betekent iemand treiteren. Allemaal niet zo fraai dus. Met andere woorden: Judas was niets minder dan tuig, dan een onbetrouwbaar sujet. Het is dus merkwaardig dat precies een dergelijk iemand een evangelie achterliet. Evangelie betekent immers ‘goed nieuws’.

oorsprong

Het evangelie volgens Judas maakt deel uit van een verzamelingen geschriften die ‘de bibliotheek van Nag Hammadi’ wordt genoemd. De geschriften bevatten ondermeer het evangelie van Thomas, het evangelie van Maria-Magdalena en dat van Philippus. Tot op heden zijn nog niet alle geschriften volledig vertaald. De collectie heilige boeken is immers ernstig beschadigd wat de transcriptie en bestudering ervan fel bemoeilijkt.

waar en wanneer ontdekt?

Ongeveer zestien eeuwen lang lag de kruik waarin zich de evangeliën bevonden, begraven in het zand van de Egyptische woestijn. Daar werd ze, zoals zo vaak gebeurt, rond 1945 bij toeval ontdekt door een boer die met zijn kameel ter plaatse was. Nabij een heuvel was hij op zoek naar mest en stootte al gravend op de kruik die de geschriften bevatte. Het was pas rond 1969 dat geleerden en kenners de geschriften op het spoor kwamen. En het duurde nog tot de lente van dit jaar vooraleer deze waardevolle info het grote publiek bereikte. In april 2006 stelde professor R. Kasser, internationaal erkend taalkundige, zijn vertaling eindelijk voor aan een team geschiedkundigen gespecialiseerd in de oudheid.

opmerkelijk nieuws

Uit die geschriften kunnen we enkele opmerkelijke stellingen distilleren:

  • de lievelingsapostel van Jezus was niet Johannes, zoals algemeen wordt aangenomen, maar wel Judas met wie hij veel individuele gesprekken voerde.
  • Jezus had wel degelijk gevoel voor humor en aarzelde niet om de spot te drijven met zijn apostelen.
  • Judas is de enige die de werkelijke aard van Jezus’ boodschap begreep.
  • Jezus de Christus vroeg Judas om een gunst. Hij vroeg hem om de Schrift te vervullen en om zijn omhulsel, de man uit Nazareth uit te leveren aan de Romeinen. Maar zoals steeds liet hij Judas hierbij de keuze. Indien hij akkoord ging en Jezus uitleverde, beloofde Christus aan Judas dat hij bij hem in het Koninkrijk zou zijn. Maar, dat tegelijk zijn naam verdoemd zou zijn onder al de komende generaties.
  • in ieder mens schuilt de Christus of een stukje God. Enkel een ascetisch, gedisciplineerd leven maakt het de mens mogelijk om dat stukje God te voelen en te naderen teneinde deel te worden van Gods Koninkrijk.
  • tijdens dit uiterst individueel proces zijn geen tussenpersonen nodig. Dat maakt de verschillende religies in de wereld en hun hiërarchieën, overbodig.

Dit laatste punt vormt één van de voornaamste redenen waarom de katholieke kerk zich distantieert van het evangelie van Maria-Magdalena en wellicht weldra ook van dit van Judas. Uit deze evangeliën vloeit immers klaar en duidelijk voort dat het bestaan van de katholieke kerk niets terzake doet en dus, zoals vermeld, geheel overbodig is.

Share.

Laat een reactie na