Durf nee zeggen

0

Wees even heel eerlijk. Ben jij ook iemand die te vaak ja zegt omdat je geen nee durft te geven? Troost je dan, want je staat hierin niet alleen. Busladingen mensen lijden immers, samen met jou, op dit moment onder deze conditionering. We kennen het allemaal, ja zeggen als we diep binnenin nee bedoelen. De buren vragen of je hun peuter een namiddag kan opvangen, terwijl jij net iets anders van plan was. Je zet jouw wens opzij en denkt: vooruit dan maar, ik kan hen toch niet laten stikken. Een dicht of ziek familielid manipuleert je voor de zoveelste keer en je durft en kan niet weigeren. Want, hoeveel tijd rest die arme ziel nog op deze aardkluit, weet je wel? Je baas splitst je een paar weken overwerk in de maag en dat terwijl je je kinderen toch al te weinig ziet. Maar je durft alweer geen nee te serveren, want je wil je job zeker behouden omdat er zaad in het bakje moet komen. Veel van deze ja’s komen dus duidelijk tot stand op basis van naastenliefde en medelijden of uit angst dat een nee nadelige gevolgen zal opleveren.

Bemin je naaste zoals jezelf

De bijbel zelf wijst ons duidelijk de weg via die ene, korte opdracht die ons precies de juiste levenshouding aanreikt. Laat het zinnetje ‘bemin je naaste zoals jezelf‘ daarom diep tot je doordringen en merk hoe alles begint bij het liefhebben en steunen van jezelf. Dat liefhebben heeft alles met zorgen voor en luisteren naar jezelf te maken. Want het is je plicht het jezelf eerst naar de zin te maken en er dus een gezonde hoeveelheid egoïsme op na te houden. Pas daarna kan je voor anderen iets doen en betekenen. En bijvoorbeeld echte naastenliefde betonen. Zoniet, blijf je op je honger zitten en raak je continu innerlijk verdeeld. Het gevolg daarvan is een gebrek aan evenwicht en concentratie en dus aan aandacht en kwaliteit in alles wat je onderneemt.

Linker en rechter hersenhelft

Wat gebeurt er nu in de praktijk wanneer iemand je iets vraagt te doen wat jij niet echt ziet zitten? Op dat moment ontspint zich meestal een conflict tussen je linker en je rechter hersenhelft. Tussen verstand en gevoel, zeg maar. Je linker hersenhelft staat voor organisatie, discipline, verstand, logica en objectiviteit. Je rechter hersenhelft staat voor gevoel, plezier, creativiteit, vrijheid, originaliteit en persoonlijke impulsen. Met andere woorden, voor het kind in jezelf. Dat kind zal tegenstribbelen want het heeft eigen activiteiten gepland en ziet nu alles in duigen vallen door die vervelende vraag van buitenaf. Je verstand daarentegen zal die vraag maar al te vaak positief beantwoorden om diverse redenen. En tegelijk het kind in jou fors de mond snoeren.

Luister naar je lichaam

Gelukkig is het kind ijzersterk en protesteert het dapper door via je lijf. Luister daarom naar je lichaam dat duidelijke signalen geeft in verband met die ja van jou die eigenlijk een nee hoort te zijn. Want, terwijl je zegt: ‘ja, ik zal de komende weken overwerken’, voel je weerstand op verschillende plaatsen in je lichaam. Je raakt bijvoorbeeld gespannen of wordt een uur later overvallen door hoofdpijn, nekpijn of een vreselijk humeur. Misschien is je maag wel van streek of krijg je last bij het slikken. Dat zijn stuk voor stuk signalen waar je maar beter rekening mee houdt. Ze wijzen je ondubbelzinnig de weg naar een gezond nee in plaats van naar een gedwongen ja. Negeer ze niet, jouw welzijn hangt er immers van af.

Zeg ferm ja of even ferm nee

Probeer zoveel mogelijk in je kracht en dus bij jezelf te blijven indien je een vraag gesteld wordt die je met ja of nee moet beantwoorden. Vraag eventueel een kwartier bedenktijd en voel en onderga in die tijd de aanwijzingen van je lichaam. Wees vooral eerlijk met jezelf en laat je antwoord het rechtstreeks gevolg zijn van wat je voelend ontdekt. Wordt het ja? Zeg dan volmondig en van harte ja. Wordt het nee? Zeg dan zonder enig schuldgevoel vriendelijk maar ferm nee. Jouw allereerste plicht ligt immers in de zorg voor jezelf.

Kan je niet onder een ja uit?

Toegegeven, soms raak je niet onder een ja uit omdat de vragende partij gewoon sterker of dwingender is. Je kan dan gerust een, twee, drie of zelfs zes keer ja zeggen en toch een nee voelen. Geen probleem. Moet kunnen. Maar indien deze toestand zich te vaak herhaalt of zich ontwikkelt tot een vast patroon, ga je maar beter op de rem staan. Laat je niet gebruiken, of liever, misbruiken. Ga bewust voor evenwicht tussen geven en nemen. Het moet en mag zelfs niet altijd eenrichtingsverkeer zijn. Geven om, inzet, goede wil en begrip kunnen voor de verandering best eens uit de andere hoek komen. Sta daarom zonder schuldgevoel op je strepen, want je bent volledig evenwaardig aan elke vragende partij.

Ook interessant:
Grenzen stellen

Share.

Laat een reactie na