Zelfmoord bij jongeren

0

Zelfmoord bij jongeren. Niemand heeft het er graag over, maar de nuchtere cijfers spreken trieste en klare taal: zelfmoord bij jongeren is lang geen uitzondering meer. Sterker nog. In België vormt zelfmoord bij jongeren de belangrijkste doodsoorzaak na verkeersongevallen. Want minstens éénmaal per week berooft iemand tussen 10 en 24 jaar zich van het leven. Dit fenomeen is het dus meer dan waard om extra belicht te worden.

Zelfmoord als eindpunt van een depressie

Adolescentenpsychologen beweren dat ongeveer één op vier jongeren al voor het achttiende jaar een ernstige depressie doormaakt. Meestal is zelfdoding het logisch eindpunt van zo’n depressie die door buitenwereld niet als dusdanig werd herkend. Want, belangrijk om weten is dat het merendeel van hen vooraf noodsignalen uitstuurde, die helaas niet werden begrepen door ouders, vrienden en leerkrachten. Grote alertheid is hier dus geboden en kan veel leed voorkomen.

Enkele oorzaken van depressie

  • Verlies.Depressie kan het gevolg zijn van een verlies dat door de jongere als zwaar wordt ervaren zoals de dood van een ouder, broer of zus en vriend of vriendin. Of zoals het vertrek van één van de ouders, broers of zussen door een echtscheiding. Ook verhuizen kan verlies inhouden. Daarbij laat men immers de vertrouwde buurt, school en vrienden achter.
  • Genetische factoren. Indien depressie in de familie voorkomt of een kind gedwongen wordt zijn of haar leven te delen met een depressieve ouder, zijn er al factoren genoeg aanwezig om een depressie uit te lokken.
  • Familiale factoren. Waneer kinderen binnen het gezin continu verhinderd worden zichzelf te zijn, kan dit leiden tot depressie. Lichamelijk en/of emotionele mishandeling en verwaarlozing zijn uitlokkende factoren evenals teveel beschermen en voortdurende betutteling. Ook slepende conflicten tussen de ouders en de daaropvolgende scheiding, vormen risico’s.
  • De puberteit. De puberteit is de tijd bij uitstek waarin veel jongeren korte of langere deprimerende perioden doorworstelen. Meestal met goede afloop. Blijft zo’n deprimerende periode echter duren en gaat ze over in een depressie, dan is voorzichtigheid en vooral bijstand geboden. Van opvoeders of specialisten terzake. Let dus vooral op de symptomen die wijzen op een depressie.

Symptomen van een depressie

  • Opmerkelijke verandering in gedrag en stemming. De jongere verbergt zijn depressie achter duidelijke onrust, agressiviteit, geweld, verveling, weglopen van huis en spijbelen. De schoolresultaten zakken. Ook gevaarlijk gedrag zoals waaghalzerij, druggebruik, alcohol drinken en zelfverminking moet een belletje doen rinkelen.
  • Opmerkelijke verandering in het slaap- en/of eetpatroon. Plotseling teveel of te weinig eten is verdacht. Sommige psychologen menen immers dat eetstoornissen zoals anorexie, boulimie en dwangmatig eten, duiden op een depressie. Net zoals veel meer slapen of juist veel minder slapen dan vroeger en ’s nachts opblijven om overdag te slapen.
  • Sociaal isolement. Hierbij sluit de jongere zich op in zichzelf en in zijn kamer. Vrienden, hobby’s en activiteiten lijken plotseling niet meer belangrijk. Hij of zij heeft geen totaal zin meer om naar school te gaan. De jongere is lusteloos, moe, verveelt zich en kan voor niets of niemand nog interesse opbrengen.
  • Gevoelens van nutteloosheid en onbekwaamheid evenals schuldgevoelens en zelfverwijt. De jongere gaat uiterst kritisch staan tegenover zichzelf. Niettegenstaande het tegendeel waar is, kan hij of zij zichzelf genadeloos de grond inboren. Hij of zij voelt zich tekort schieten op alle vlakken en gaat gebukt onder extreme zelfverwijten. De jongere is zeer ongelukkig en diep wanhopig.
  • Gedachten omtrent dood en zelfdoding. Indien een kind, puber of jongvolwassene vaak over de dood spreekt en over manieren om er een eind aan te maken, moeten opvoeders zeer alert zijn. Dat zijn regelrechte waarschuwingen, ja kreten om hulp, uitgezonden door iemand die stilaan alle contact met de werkelijkheid aan het verliezen is.

Wat kunnen opvoeders doen?

Waakzaam blijven en eventuele symptomen herkennen. Het kind of de jongere aan het praten krijgen en het verzekeren van steun. Verder, de zaak niet minimaliseren maar begrip opbrengen. Het depressieve kind lijdt immers intens en voelt diepe pijn. Zoek daarom hulp bij specialisten ter zake en zorg ervoor dat de jongere op tijd de voorgeschreven medicatie slikt en/of de noodzakelijke therapie volgt.

 

Voor extra steun en info (24/24 – 7/7)

www.zelfmoordpreventie.be of bel de zelfmoordlijn op 02-649.95.55
www.tele-onthaal.be of bel gratis 106

Share.

Laat een reactie na