tussen tijd en eeuwigheid

0

We hebben in dit leven allemaal slechts een beperkte hoeveelheid tijd in bruikleen. Je kan jouw beschikbare tijd vergroten door bewust een brug te slaan tussen tijd en eeuwigheid. Voor kinderen zijn de uren van belang, voor volwassenen ook de minuten. Topsporters gaan zelfs voor seconden of een fractie ervan. Wanneer we ouder worden, breidt die schijnbaar schaarse tijd zich weer uit. De dagen trekken trager voorbij, de nachten soms nog trager. Want, wie oud is, krijgt minder behoefte aan slaap. In die levensfase komt ook de kindertijd spontaan weer bovendrijven. Zo wordt de kring van het leven zachtjes gesloten. Het overschot aan tijd op latere leeftijd, zouden we de voorbode van de eeuwigheid kunnen noemen. Want door de poort van de geboorte glijden wij de wereld van de tijd binnen. Waarna we door de poort van de dood de wereld van het tijdelijke verlaten om opnieuw de eeuwigheid in te stromen.

time is money

Bij het volwassen worden, beseffen we steeds grondiger hoe schaars, uniek en kostbaar onze tijd hier op aarde wel is. De Amerikanen zeggen: time is money, waarbij de agenda ons leven bepaalt en ons stevig in zijn greep houdt. We lijken allemaal te weinig tijd te hebben. Hangt ons gebrek aan tijd misschien samen met ons gebrek aan eeuwigheidservaring? Worden we dusdanig door het tijdelijke omkneld en opgeslorpt dat we de machtige adem van de eeuwigheid niet meer voelen? Nochtans krijgen we dagelijks kansen genoeg om ons te verbazen over de wisselwerking tussen tijd en eeuwigheid. Die kansen zijn er ondermeer wanneer we de beweging van de sterren volgen of eb en vloed aan zee bekijken. Ook de planten, dieren en seizoenen herinneren ons aan het eeuwige ritme dat onze aarde en ons leven bepaalt.

voeg eeuwigheid toe aan het tijdelijke

Hoe je zoiets doet? Wel, eigenlijk vrij makkelijk want de eeuwigheid is altijd vlakbij. Omdat ze overal om ons heen vibreert, ja zelfs in en door ons ademt. Probeer daarom tijdens de dag regelmatig een poosje buiten ‘de tijd’ te treden zodat je de eeuwigheid proeft. Dan verander jij je leven in de tijd. Dan merk je stilaan hoe de tijd je niet meer voortjaagt en beveelt. Omdat je tijd verbindt met eeuwigheid. En dat kan op ontelbare manieren. Zo is de eeuwigheid bijvoorbeeld aanwezig in religieuze overgave. Of in het meditatief bekijken van de natuur of een kunstwerk, maar evenzeer in het beluisteren van inspirerende muziek. De eeuwigheid manifesteert zich zelfs tijdens een rustig gesprek met een gelijkgestemde of in de ogen van je geliefde. Het zijn allemaal manieren om de kracht van het blijvende toe te voegen aan het tijdelijk reservoir waaruit we putten.

produceer zelf tijd

Als jij deeltjes van jouw tijd gebruikt om je te verbinden met de eeuwigheid, produceer je nieuwe tijd. Omdat je de bestaande tijd steeds kwalitatiever invult. Omdat je investeert in werkelijk vrij worden via ontspanning en/of geestelijke versterking. En niet in slaaf blijven van de race op de snelweg, de steeds groeiende digitale cultuur of de dwingende eisen van onze consumptiemaatschappij. Omdat je steeds betere keuzes maakt. Zo kan je als tijd-genoot je aanwezigheid vandaag zin geven indien je moeite doet om de eeuwigheid te integreren in je dagelijks bestaan. Op die manier raak je steeds meer meester over je tijd en over het bewust en efficënt gebruik ervan.

Share.

Laat een reactie na