Laat je kind zichzelf zijn

0

Wens je als ouder het beste voor je kind? Geef je kind dan het meest waardevolle geschenk op aarde. Schenk het tijd en ruimte om zichzelf te zijn. Dan groeit het op tot een evenwichtige, zelfzekere volwassene die beslist zijn eigen weg gaat.

De meeste kinderen die geboren worden, krijgen van hun ouders alles wat zijn of haar hartje begeert. Zeker bij ons, in het rijke Westen. En toch… ondanks de materiële overvloed valt er bij zowel opvoeders als kinderen een duidelijk ongenoegen waar te nemen. De oorzaak van al dat ongenoegen, ja van alle leed en onevenwichtigheid, ligt in de vroegste kinderjaren. Gedurende die tijd worden kinderen, de volwassenen van morgen, onbewust maar blijvend verminkt. Ze worden immers in onredelijke vormen en richtingen geduwd die door anderen zijn gemaakt. Waarbij de schroeven omheen de persoonlijkheid verder en verder worden aangespannen. Niettegenstaande ouders houden van hun kind, zijn diezelfde ouders vaak verdwaald in de woestijn. Omdat ze zelf slachtoffers van slachtoffers zijn, die op hun beurt ook al slachtoffers van slachtoffers waren. Zo ontstaat een vicieuze cirkel die bijzonder moeilijk te doorbreken is.

Opvoeden en bewustzijn

Gelukkig maar kan elke vicieuze cirkel doorbroken worden. Spreekt vanzelf. Ook deze. Het volstaat als opvoeder de durf op te brengen om te luisteren naar je kind en zijn of haar bewegingen te observeren. In woord en daad geeft een kind ontelbare signalen aan zijn opvoeders omtrent wie het echt is. Dit wordt dus de enige, echte uitgangsbasis voor elke bewuste opvoeder. Indien jij dan nog probeert te aanvaarden wat je ziet, wordt de cirkel definitief doorbroken. Indien jij daarnaast uitleg vraagt aan je kind omtrent die woorden en die daden, volgt verheldering en inzicht. Het kind hoeft dan niet langer verstoppertje te spelen of te doen alsof. Het kan precies zijn wie het is. Jij kan het dan op die weg begeleiden. Wedden dat zo’n kind je op latere leeftijd trots en blij maakt?

Vergeet het hart en de ziel niet van je kind

Het hart en de ziel van een kind zijn superontvankelijk tijdens de drie eerste levensjaren. En dit voor alle positieve en negatieve indrukken die de mensen eromheen in het kind nalaten. Elke opvoeder moet beseffen dat het kind niet in een bepaald stramien moet en mag geperst worden. Integendeel. Dit aanvankelijk kneedbaar en uniek individu dat barstensvol mogelijkheden zit, dient soepel begeleid te worden naar de volwassenheid. Met andere woorden: naar zijn persoonlijke plaats en taak in de wereld.

Begin bij het begin

Bij veel volwassenen constateert men hetzelfde: stress, overspanning, neerslachtigheid, revolte en ontevredenheid. Bij grondig onderzoek naar de oorzaak van deze toestanden, komt men vrijwel altijd bij de kinderjaren terecht. En meer bepaald bij het soort opvoeding waaraan mensen werden blootgesteld. Ontelbare bewuste volwassenen hebben soms jaren nodig om hun karakter en persoonlijkheid te ‘hervormen’ en te ‘vinden’. Als dat al lukt. Een kind dat op de juiste manier is begeleid, zal nooit zo’n spijtige energieverspilling hoeven mee te maken.

Verlies intussen structuur en discipline niet uit het oog

Het is niet omdat jouw kind zichzelf mag zijn, dat alles toegelaten is. Een kind zichzelf laten zijn mag dus niet verward worden met een vrije opvoeding waarin alles kan en mag. Kinderen die het product zijn van een vrije opvoeding modderen later in het leven al te vaak maar wat aan, omdat ze de juiste leiding en steun gemist hebben in de vroege kinderjaren. Natuurlijk komen hier ook uitzonderingen voor. Er zijn kinderen die vrij opgevoed zijn en toch goed terecht komen. Die minderheid bezit van binnenuit de nodige karaktersterkte en zelfdiscipline om de juiste weg in het leven te vinden. Deze groep kinderen is echter niet groot. Neem als opvoeder daarom het zekere voor het onzekere en bied je peuter en kleuter meteen de juiste structuur aan zonder het kind meteen monddood de te maken.

Mens met voorsprong

Een kind dat met behoud van de nodige structuur opgevoed is in een klimaat waarin het zichzelf kan zijn, heeft een grote voorsprong op andere kinderen. Zo’n kind heeft vertrouwen in zichzelf, in het leven en in de mensen. Vanuit dat positief geladen energiereservoir is het in staat een evenwichtig leven te leiden. Eens volwassen, is deze mens dan ook in staat harmonie te brengen in al de bewust gekozen relaties die het later zal aangaan. Een eigenschap die van onschatbare waarde is.

Meer info omtrent kinderen:
Kinderen en stress
Kinderen van alleenstaande ouders
Zo word je een betere ouder
Communiceer met je kinderen

Emotionele mishandeling van kinderen(1)

Share.

Laat een reactie na