De 5 poorten naar de hel

0

Dokter Thomas Hora is een Amerikaanse psychiater en grondlegger van de existentiële metapsychiatrie. In zijn spiritueel getint boek ‘Voorbij de droom’ beschrijft hij de 5 poorten naar de hel. Anders gezegd: de 5 manieren van in-de-wereld-zijn. Het betreft hier 5 verkeerde levensinstellingen of overtuigingen van waaruit we leven. Ze vormen doorgaans een bedreiging voor ons geluk. Het is dus van het grootste belang dat we tijd maken om uit te vissen waar onze belangstelling vooral naartoe gaat. Op die manier kunnen we ingrijpen in ons leven en ons richten naar wat wérkelijk waardevol en blijvend is.

    • Sensualisme

Sensualisme betekent dat we hoofdzakelijk bezig zijn met fysieke gewaarwordingen van genot en pijn. Dus primeren lekker eten en drinken, seksueel genot of prettige lichaamssensaties voor ons. Het grootste deel van onze energie wordt aangewend om hieraan te voldoen. Maar ook pijn, de tegenhanger van genot, krijgt onze belangstelling. Men staart zich blind op kleine en grote fysieke ongemakken en is er constant mee bezig. In beide gevallen wordt de werkelijkheid grotendeels via zintuiglijke gewaarwordingen beleefd. Volgens dr.Hora is dit een zeer verstorende instelling die uitmondt in allerlei afwijkingen en kwalen, zowel aan de zintuigen, de huid als op seksueel gebied.

    • Emotionalisme

Hier gaat de grootste aandacht naar de emotionele ervaringen. We nemen onze gevoelens als uitgangspunt voor het kennen en bepalen van de werkelijkheid. We beoordelen mensen en dingen bij voorkeur volgens de gevoelens die zij bij ons teweegbrengen. Gevoelens zoals blijheid, enthousiasme, ontgoocheling, afkeer, angst, woede of jaloezie. Zij die leven vanuit hun emoties hechten veel belang aan deze gemoedstoestanden en koesteren ze. Ze fantaseren om die gevoelens heen en leven in een zelfgeschapen schijnwereld. Volgens dr. Hora lopen mensen die overwegend vanuit hun gevoelens leven, het gevaar angstneurosen of emotionele stoornissen te ontwikkelen.

    • Intellectualisme

Zij die onder deze categorie vallen, vinden het belangrijk om veel te weten en gekend te zijn als ‘ iemand die weet ‘. Zij zijn levende informatiecentra die graag met hun inhoud pronken. De intellectualist gebruikt zijn hoofd om alles te verklaren. Terwijl hij of zij steeds meer kennis verzamelt, komt het hier nooit tot een transformatie. Ook deze instelling is eenzijdig en brengt dus de nodige storingen mee. Intellectualisten zijn vaak hoogmoedig, arrogant, eigenwijs en twistziek. Zij kunnen leiden aan hoofdpijn, hoge bloeddruk en andere somatische kwalen.

    • Personalisme

Personalisme, beweert dr. Hora, is ‘nadenken over wat anderen denken over wat wij denken‘. Wat hier telt is wat anderen over ons denken. Personalisten vinden hun eigen persoontje zo belangrijk dat ze constant bezig zijn met het inschatten van het effect dat ze op anderen hebben. Bijna alles wat ze zeggen en doen is bedoeld om anderen te beïnvloeden en zichzelf in een zo gunstig mogelijk daglicht te plaatsen. Anders gezegd, om het ‘ik‘ te bevestigen. Zij veronderstellen dat anderen ook met dat soort speculaties bezig zijn en belanden aldus in een onophoudelijke stroom interacties. Steeds opnieuw raken ze verwikkeld in conflicten met mensen en met familie, vrienden en collega’s in het bijzonder. Personalisme is duidelijk een zeer pijnlijke, evenwichtverstorende levensinstelling.

    • Materialisme

En tenslotte is de 5de ‘hellepoort‘ en zeker niet de geringste. Dit omdat vrijwel ieder mens door deze poort gaat. Want geef toe, we hechten allemaal veel belang aan onze materiële bezittingen. We koesteren ons geld, ons huis, onze auto en onze spullen. We stapelen die dingen op, hechten er ons aan en zoeken er veiligheid en zekerheid in. We zijn constant bezig met ons geld en goed, waken er angstvallig over en beseffen intussen niet hoe tijdelijk en broos die zaken wel zijn. Uiteindelijk gaat onze geest vervlakken,verliest zijn concentratievermogen en laat geen ruimte meer voor spirituele waarden. Tenslotte blijven we vreugdeloos, angstig en neurotisch achter.

Meer weten over de visie van Thomas Hora?
https://www.bol.com/nl/p/one-mind/9200000024635486/

Share.

Laat een reactie na