Zo word je een betere ouder

0

Het zijn moeilijke tijden, voor ouders én kinderen. Veel ouders leven gestrest. Veel kinderen raken overprikkeld en worden onhandelbaar waardoor het huiselijk leven vaak aan kwaliteit inboet. Maar het kan ook anders.

De vrije opvoeding van de jaren zeventig en tachtig heeft geen evenwichtiger mensen opgeleverd. Integendeel zelfs. Als gevolg daarvan grijpen wakkere ouders wijselijk terug naar de traditionele opvoeding met een eigentijdse toets. Omdat kinderen als jonge boompjes zijn die de juiste steun moeten krijgen opdat ze zouden uitgroeien tot rechte, stevige, vruchtbare mensen. Met steun wordt hier de structuur bedoeld hen aangeboden door de ouders. Want ouders zetten nog altijd de toon.

Zo bouw je de juiste structuur voor je kind

  • Zorg voor een warm, veilig en liefdevol nest. Is niet evident in deze jachtige tijden maar wel levensnoodzakelijk. Liefde en aandacht vormen immers het basisvoedsel voor elk mensenkind, vooral tijdens de eerste levensjaren. Laat je kind voelen dat je van hem of haar houdt en vergeet het gekende pluimpje niet wanneer het er één verdient. Hier en nergens anders wordt de basis gelegd van het vertrouwen dat het kind later zal stellen in zijn ouders, opvoeders, andere mensen en het leven zelf. Deze mooie maar moeilijke opdracht kan hopeloos doorkruist worden door echtelijke twisten en (v)echtscheidingen. En verder door meningsverschillen omtrent de opvoeding van de kinderen en emotionele en financiële problemen.
  • In een goed lopend koppel? Trek dan tijd uit voor mekaar als de kinderen naar bed zijn. Het huishoudelijk en ander werk loopt heus niet weg. Bevestig en verstevig jullie band voortdurend. Harmonie tussen vader en moeder straalt uit naar de kinderen. Dit is ook dé tijd om in alle rust problemen te bespreken. Zeker die omtrent de kinderen.
  • Alleenstaande ouder? De alleenstaande ouder wordt in de opvoedingstaak veelal zwaar gedwarsboomd door tijd- en geldgebrek. Zorg dus voor mensen om je heen die je kunnen bijstaan in deze opdracht. Ook jij hebt een klankbord nodig en hoeft echt niet alles in je eentje op te lossen en klaar te spelen.
  • Gebruik je gezag, ook via huisregels en vaste gewoontes. Wees streng op een liefdevolle manier. Stel grenzen. Laat als ouder merken dat je de baas bent en blijft, anders nemen je kinderen zo het roer van je over. Zonder structuur groeien kinderen op tot egoïstische, egocentrische en ongelukkige mensen die op hun beurt de mensen om hen heen ongelukkig maken. Wat tot een nooit eindigende spiraal van frustratie en onevenwicht leidt, met alle denkbare gevolgen. Stel dus huisregels op. Niet teveel maar ook niet te weinig. Een vijftal volstaat. Geef bij iedere huisregel aan wat de straf is bij overtreding. Overtreedt je kind de regel? Blijf dan consequent maar rustig. Onderhandel nooit en geef de straf snel, zodat het kind oorzaak en gevolg met elkaar leert verbinden. Deel de dag in voor je kind. Een bed- en etenstijd instellen bijvoorbeeld is niet ouderwets maar daarentegen praktisch en gezond. Nu steeds meer kinderen duidelijk slaapproblemen krijgen omdat er onder meer geen vaste bedtijd meer is, wordt dit een heuse aanrader. Een goede dagindeling geeft je kind een veilig gevoel. Probeer minstens één maaltijd per dag samen met je kinderen te gebruiken. Dat versterkt de band en het vertrouwen.
  • Sta open voor de gevoelens van je kind. Probeer het kind niet tegen te spreken of zijn of haar gevoelens te bagatelliseren wanneer het zijn hart lucht. Anders zou je kind wel eens kunnen stoppen met vrijuit praten tegenover jou. Dan tast je pas helemaal in het duister omtrent zijn of haar belevingswereld. Bovendien kan onzekerheid de kop opsteken bij het kind omtrent de eigen gevoelens, wanneer het niet ernstig genomen wordt. Wat het kind van zichzelf verwijdert.
  • Vraag raad indien je het allemaal niet meer zo goed weet. Neem deskundigen onder de arm wanneer je het moeilijk krijgt met de opvoeding van je kind. Deskundigen zijn er in dit geval precies voor jou. Met ‘deskundigen’ worden hier niet enkel specialisten terzake bedoeld maar evengoed ouders, familie en vrienden of kennissen die je met raad en daad kunnen bijstaan. Ook gerichte lectuur kan verhelderend werken.
  • Eenvoudig maar zeer effectief: geef het goede voorbeeld. Daden zeggen meer dan woorden. Als jij A zegt maar B doet, zal je kind verward raken en het stilaan niet zo nauw meer nemen met die woorden van je. Waarom zou het ook, je komt niet consequent en geloofwaardig over. Bovendien vertonen kinderen imitatiegedrag en gaan ze jouw handelswijze overnemen. Waardoor jij een koekje van eigen deeg krijgt. Opgepast dus met wat je doet.

Ook goed om weten
Communiceer met je kinderen
Kinderen van alleenstaande ouders
Laat je kind zichzelf zijn

Share.

Laat een reactie na