Van mensen en niveaus

0

Dat samenleven verdraaid moeilijk is, ondervindt iedereen vroeg of laat. En dat heeft diverse oorzaken. Eén ervan is dat mensen op verschillende niveaus leven en functioneren. Wat vooral tot uiting komt in dichte relaties.

Fundamentele verschillen

Iedereen stelt zich wel eens vragen omtrent het mislukken van een aanvankelijk goed contact. Want, wat is er nu precies gebeurd tussen dat beloftevol begin en het onafwendbaar einde? Moeilijk te zeggen, maar de kans is groot dat dicht bij elkaar leven fundamentele verschillen aan de oppervlakte bracht. Want, wij mensen leven allemaal op een bepaald niveau. Wanneer de niveaus van twee mensen niet met elkaar harmoniëren, liggen hun levensvisies en behoeften te ver uiteen. Dit veroorzaakt al snel wrevel, frustraties en een hoop problemen, waarna de meest onvoldane uit de relatie probeert te ontsnappen. En de zaak uiteraard finaal bergaf gaat. Het is dus zowel in vriendschap, liefde, werk en zaken, zeer belangrijk om zo snel mogelijk het bewustzijnsniveau van de ander te ontdekken en daaruit bruikbare besluiten te strekken.

Zeven niveaus

We onderscheiden zeven niveaus van bewustzijn. Volgens elk niveau wordt er gedacht, gewerkt, gegeten, geoordeeld, gereageerd, geconsumeerd en relaties aangegaan. Geen enkel niveau is beter of slechter dan het ander. Gewoon anders. Een hoger niveau sluit vaak enkele of alle onderliggende niveaus in. Dit werkt uiteraard niet omgekeerd. Veel mensen evolueren niet of weinig en blijven een leven lang op hetzelfde niveau dobberen.

  • Niveau 1 of het mechanisch niveau. Hier gebeurt alles zonder veel bewustzijn, dus zonder veel nadenken. Niveau 1 mensen verkopen vooral hun tijd en werken van negen tot vijf. Ze worden fors beïnvloed door reclame en zijn graag “in”, wat dat ook mag betekenen. Ze kiezen voor kant en klare reizen, zijn veelal meelopers en houden er zelden een eigen, doordachte mening op na.
  • Niveau 2 of het zintuiglijk niveau. Niveau 2 mensen zijn vooral gericht op zintuiglijke bevrediging. Ze verkopen bij voorkeur het eigen of andermans lichaam en alles wat daar mee te maken heeft. Men fixeert zich op lekker eten, streelzachte stoffen, fijne geuren en een goed verzorgd, slank en liefst gebruind lichaam. Hier wordt veel geld uitgegeven aan kleren, cosmetica, huizen, dure auto’s, schoonheidsinstituten, interieur, chique uit eten gaan en luxe in het algemeen.
  • Niveau 3 of het sentimenteel niveau. Mensen op dit niveau worden gestuurd door hun gevoelens. Er is ook zoveel om kwaad, verdrietig, blij, wrevelig, jaloers, angstig en opgewonden over te zijn. Ze deinen mee op de golven van hun sympathieën en antipathieën. Deze romantici geven gul voor het goede doel, smullen van gevoelige films, boeken en muziek en zijn pro familiefeesten en reünies. Levensverzekeringen zijn een must. Zo blijven hun nabestaanden niet onbemiddeld achter.
  • Niveau 4 of het intellectueel niveau. Op dit niveau trillen zij die hun gevoelens beheersen en de logica laten spreken. Deze beschaafde, verfijnde verstandsmensen denken eerst en handelen pas daarna. Ze worden aangetrokken tot theorieën en technieken. Relaties, zowel privé als zakelijk, worden pas aangegaan na rijp beraad. Hier worden kennis en intellect verkocht om brood op de plank te krijgen. Soms rijzen er vragen omtrent leven en dood, waarover intens wordt nagedacht.
  • Niveau 5 of het sociale niveau. Niveau 5 mensen zijn doeners die initiatieven nemen en blijk geven van engagement. Ze storten geen geld voor het goede doel maar stropen de mouwen op en gaan gewoon ter plekke helpen. Geld, bezit en zekerheid zijn hier van onderschikt belang en wat men heeft deelt men met anderen. De partner moet dezelfde visie hebben. Hier worden ideeën verkocht die soms in een prachtige vorm worden gegoten. Dan bedrijven deze mensen kunst met een boodschap.
  • Niveau 6 of het idealistisch niveau. Dit niveau levert mensen op die een bepaalde levensvisie uitdragen, waarin vaak een brok bevrijdende waarheid zit. Maar, wie heeft daar nu een boodschap aan in deze verhitte tijden. Dus fungeren niveau 6 mensen vaak als een roepende in de woestijn en worden bijgevolg genegeerd en/of niet voor vol aanzien. “Goede” idealisten zijn gelukkig verdraagzaam en evenwichtig. En nogal eens realistischer dan men denkt. Deze mensen verkopen hun geloof.
  • Niveau 7. Mensen van dit niveau zijn zo zeldzaam dat ze zich eenvoudigweg niet in een hokje laten persen. Ze zijn dan ook totaal vrij van alles en iedereen en staan overal boven. Ze zijn hun tijd vooruit, handelen verlicht en verkondigen universele wijsheid. Tot ieders verbazing slagen ze erin een levensfilosofie ingang te doen vinden die het bestaan van grote groepen mensen en leefgemeenschappen beïnvloedt, beroert en stuurt. Tot zelfs eeuwen na hun dood.
Share.

Laat een reactie na