als je klappen krijgt in het leven (3)

0

Deze bijdrage is gewijd aan het aanvaarden van de realiteit. Van jouw realiteit zoals die zich nu, op dit moment, aan jou voordoet. We hebben het hier over de aanvaarding van wat is, ook en vooral indien je leven niet loopt zoals jij dat wilt. En we weten allemaal dat dit vrij vaak gebeurt, want stoorzenders kunnen zowel klein als groot zijn qua afmetingen en qua impact op ons leven en welbevinden.
Opgelet: het accepteren van de realiteit heeft uiteraard niets te maken met lijdzaam toekijken, een laat-maar-waaien-mentaliteit of er de brui aan geven. Aanvaarden betekent hier dat jij je verzet tegen wat zich op dit moment aan je voordoet, opgeeft en de werkelijkheid niet gaat bestrijden of ontkennen. Je kijkt daarentegen zo rustig mogelijk en zonder weerstand naar de realiteit. Laat je erdoor overspoelen in de zin van: welkom, ik aanvaard je zoals je bent. Wat heb jij mij te vertellen? Wat wil jij mij duidelijk maken omtrent mezelf. Ik luister, want ben bereid te leren.

go with the flow

Al gehoord over go with te flow? Over meestromen met het leven, met de grote energiestroom? Wel dan, de acceptatie van jouw realiteit, ook en vooral als je er liever wilt van wegrennen, is de enige, echte go with the flow die haalbaar is. Op het moment dat je aanvaardt wat het leven je aanbiedt, ga je mee met de stroom van het leven. Via die houding worden bestaande blokkades reeds gedeeltelijk ontmanteld. Als je aanvaardt dat de plaats waar jij je nu letterlijk en figuurlijk bevindt, de enige plek is die nu precies bij je past, kan er eindelijk ontspanning komen in jezelf en in je leven. Als je aanvaardt dat je niet het hele plaatje kan overzien, dat je nooit alle touwtjes van je leven in handen kan houden, kan je je in vertrouwen overgeven aan wat er gebeurt. Want wat er gebeurt is nodig voor voor je verdere groei, voor de ontwikkeling van je ziel. Vroeger zei men heel eenvoudig: ‘de mens wikt en God beschikt’ of ook nog:’ik doe mijn best en God doet de rest.’ Tegen zo’n bewustzijnssprong kan geen enkele goeroe, pil of injectie ooit op.

wat buiten je gebeurt, toont je wat binnenin je leeft

Meestal is wat buiten je gebeurt, wat dus op je afkomt of wat je overkomt, een regelrechte uitnodiging om vanbinnen aan de slag te gaan. Hoe je leven er vandaag uitziet, is niets anders dan de weerspiegeling van wat binnenin in jou de klok rond onvermoeibaar actief is. Om je energie vrij te maken dien je dus van buiten naar binnen te werken en niet omgekeerd. Je vertrekt van je huidige werkelijkheid die de veruiterlijking is van wat er diep in jou geprogrammeerd staat. Waarna je probeert te achterhalen wat die programmering of overtuiging precies is en desgewenst, waar ze haar wortels vindt. Probeer de verkeerde input en vandaar de verkeerde houding met wortel en al uit te roeien. En dit is zeker een werk van lange adem. Het kijken naar en het aanvaarden en onderzoeken van de werkelijkheid, vraagt immers een voortdurende waakzaamheid gekoppeld aan veel begrip voor en geduld met jezelf. Maar er staat ook veel tegenover. Omdat dit het begin kan zijn van een ander, bewuster en vrijer leven.

Share.

Laat een reactie na