Het hart: de keizer van ons organisme

0

Recente wetenschappelijke onderzoeken leidden tot nieuwe,verrassende conclusies omtrent de functie en het vermogen van het hart. Over het hart en zaken van het hart is al veel gezegd, gezongen, gedicht en geschreven. Het hart zou de zetel zijn van gevoelens en emoties. De plaats van waaruit liefde stroomt. Daarom dus staat het hart mondiaal symbool voor liefde.

Nieuwe kijk op het hart

Maar over ons hart valt duidelijk meer te zeggen. Veel meer zelfs. Vandaag staan er mensen op zoals Lynne Mc Taggart en Peter Fraser. Beiden zijn pioniers inzake innovatieve en holistische geneeskunde. Ze sluiten zich aan bij het onderzoek dat leidt tot een beter en breder begrip van ons lichaam en onze gezondheid. Mc Taggart en Fraser hangen nieuwe overtuigingen aan betreffende realiteiten als liefde en geheugen. Zij kwamen tot de vaststelling dat liefde en geheugen bijvoorbeeld, geen vaste locatie blijken te hebben in de hersenen of in de rest van ons lichaam. Tot voor kort ging men er van uit dat het hart de motor was van het lichaam. De hersenen of het brein werden verondersteld de controle te hebben over wat binnenkomt in het lichaam en wat er gebeurt in de rest van het lichaam. Omdat het brein het gebied is van waaruit de bevelen vertrekken om ons lichaam en onze persoonlijkheid te activeren. Zowel het hart als het brein staan continu in verbinding met het hele lichaam.

Lichaamsveld en extern energieveld

Diverse experimenten zorgden voor nieuwe visies op dit vlak. De onderzoekers kwamen tot de bevinding dat heel ons lichaam onophoudelijk interactief is met ons lichaamsveld. Dat is het energetisch veld dat ons lichaam omringt en opgebouwd is uit energie en informatie. Dit veld werd vroeger ook al beschreven en werd toen ‘aura’ genoemd. Volgens Mc Taggart zou het geheugen zich wel eens in het lichaamsveld kunnen bevinden. Daarnaast staan ons lichaam en ons lichaamsveld continu in verbinding met het onmetelijk energieveld dat zich overal om ons heen bevindt. Een extern energieveld dat volledig los staat van tijd en ruimte zoals wij die kennen. Alles in en buiten ons, elke denkbare cel, is opgebouwd uit energie en informatie. Zij zijn onverbrekelijk met elkaar verbonden. Want waar energie is, is informatie en omgekeerd. Ze vormen twee evenwaardige kanten van eenzelfde munt. De experimenten brachten aan het licht dat het hart als eerste toegang heeft tot ons lichaamsveld en tot het extern energieveld. En dus tot de tandem energie/informatie.

Ons hart als opnamepunt van intercellulaire info en energie

Alle instromende energetische impulsen en info, komen bij ons binnen via het hart. Omdat het hart sneller reageert op binnenkomende prikkels dan het brein. Dit dankzij zijn vermogen tot invoelen, voorvoelen en herinneren. Met elke hartslag stuurt ons hart vervolgens de ontvangen info/energie via elektromagnetische impulsen naar ons brein. Het brein verspreidt de energie razendsnel verder in de rest van ons lichaam. Dit hele proces is slechts een kwestie van seconden. Alle instromende info legt dus eenzelfde traject af: van het hart naar het brein en vandaar naar de rest van het lichaam. In die volgorde. Het hart is bijgevolg veel meer dan een ingenieuze pomp die het bloed ons lichaam rond stuurt. Het hart is het hoofdorgaan wat betreft de ontvangst en de verdeling in het lichaam van alle intercellulaire info en energie. Anders geformuleerd: ons hart is de keizer van ons lichaam.

Lynne Mc Taggart en Peter Fraser

Lynne McTaggart is een auteur, journaliste, onderzoeker en docent. Haar werk wordt omschreven als een brug tussen wetenschap en spiritualiteit. In de afgelopen twintig jaar heeft zij onderzoek verricht naar de traditionele geneeskunde en haar tekortkomingen, en naar kwantumfysica. Lynne onderzocht ook wat dit voor ons, mensen, en de wereld waarin wij leven, betekent. Zij schreef verschillende bestsellers waaronder: ‘Het Veld’, ‘Het intentie experiment’ en ‘Wat artsen je niet vertellen’.
Peter H. Fraser onderzoekt de energetische eigenschappen van het menselijk lichaamsveld al sinds 1982. Hij volgde een opleiding aan het International College of Oriental Medicine. Hij is mede-auteur van ‘Het veld van het menselijk lichaam ontcijferd’.

 

 

Share.

Laat een reactie na