beperk de negatieve informatiestroom

0

De kranten, tijdschriften, radio, teevee en zelfs onze eigen gsm en pc, spuwen voortdurend negatieve info in onze richting. Het is allemaal crisis,oorlog,natuurrampen,nieuwe virussen,moord en misdaad wat de klok slaat. Het is goed voor jezelf te zorgen door op tijd en stond nee te zeggen tegen deze demoraliserende informatiestroom.
Onderzoekster Marie-France Marin, verbonden aan het Universitair Instituut inzake mentale gezondheid in Montréal, bracht 60 proefpersonen bijeen. Aan hen werd gevraagd zich volop op de negatieve berichten te storten die de kranten dagelijks over ons uit kieperen. Berichten over toestanden die zich vaak ver tot heel ver van ons bed afspelen. Merk op dat de beeldmedia (teevee/pc) die een nog grotere impact kunnen hebben op mensen, hier buiten beschouwing werden gelaten. Het doel van het onderzoek van Marie-France Marin was: het bestuderen van de impact van de negatieve informatiestroom op het welzijn van de mens. En wat bleek?

impact van negatieve informatiestroom op de mens

Opvallend was dat vrouwen het snelst en sterkst werden getroffen. Ze herinnerden zich nog de vreselijke details van wat ze de dag of dagen ervoor gelezen hadden. Gelijktijdig namen hun angsten toe evenals het gevoel van onveiligheid. Naar de oorzaak van dit verschijnsel kunnen we enkel gissen. Is het mogelijk dat de vrouwelijke hersenen geprogrammeerd zijn om zich snel zorgen te maken? Een eigenschap die vrouwen sinds de oertijd bezitten, met het oog op de bescherming van hun kinderen? Hoe dan ook, het overvloedig aanbod pessimistische berichten aan de groep opgediend door de schrijvende pers, tastte op de duur ook de mannen aan. Bij beide seksen raakte de cortex cingularis anterior (voorste omgordende hersenschors) overvoerd. Dit is een zone in de prefrontale cortex van de hersenen, die betrokken is bij de verwerking van pijn. Ook berekent deze cortex onophoudelijk de mogelijke onzekerheden waarmee we in de toekomst zouden kunnen te maken krijgen. Eens deze zone verzadigd raakt, kan de angst en de bezorgdheid ons zowat verlammen.

Zuivering van de cortex cingularis anterior

Voorstanders van de positieve psychologie echter beweren dat we de mogelijkheid hebben om onze cortex cingularis anterior te zuiveren. En nog wel op een heel eenvoudige manier.

 • 1) Wend je regelmatig of steeds vaker af van de overbodige, negatieve informatiestroom.
 • 2) Gezien alles ‘tussen de oren’ zit, hoef je jezelf slechts twee vragen te stellen.

  Vraag 1: Op welke manier wordt mijn leven echt geraakt/beïnvloed door wat ik gelezen,gehoord of gezien heb?
  Vraag 2: wat ontbreekt er nu aan of in mijn leven om gelukkig te zijn? Dat kan zowat van alles zijn zoals:
  *meer tijd doorbrengen met hen waarvan ik hou?
  *mezelf en mijn talenten verder ontwikkelen?
  *heb ik een roeping/ideaal en zo ja, ben ik bereid er gehoor aan te geven?
  *mijn gezondheid verbeteren?
  *me inzetten voor anderen?

 • 3) Bekom je duidelijke antwoorden op de vragen? Krijg je meer zicht op je prioriteiten in dit leven? Dan moet je zeker voldoende tijd en plaats maken voor het realiseren van die prioriteiten. Dat kan enkel door tot actie over te gaan. Want eens je doel afgelijnd is en je motivatie voldoende groot, wordt er heel veel mogelijk. Daarom: verander de wereld, begin bij jezelf.
Share.

Laat een reactie na