Waarom slapen wij?

0

Waarom (ver)slapen wij plusminus een derde van ons leven? Goeie vraag die helaas niet eenvoudig of afdoend te beantwoorden is. Na tientallen jaren van doorgedreven studies en volop experimenteren is het voor hersenonderzoekers nog altijd een groot raadsel waarom mensen (en dieren) nu eigenlijk slapen. Veel duidt erop dat er zich tijdens de slaap belangrijke processen in de hersenen afspelen. Maar waarom kunnen die processen zich niet voltrekken terwijl we wakker zijn? Slapen doen we dus met zijn allen om een andere reden. Een reden waarvoor het nodig is dat het bewustzijn en de normale hersenactiviteit tijdelijk uitgeschakeld worden. Een specifieke reden ook, die tot dusver nog niet ontdekt is.

Waarom wij slapen, anders bekeken

Regelmatig menen onderzoekers een antwoord gevonden te hebben op de vraag. Sluitend is dat antwoord evenwel nooit. Alle gevormde conclusies zijn gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. Er bestaan echter ook andere visies omtrent het fenomeen slaap. Visies bijvoorbeeld die meer geesteswetenschappelijk gekleurd zijn. Eén daarvan is de visie die gegeven werd via het Oostenrijks medium Eva Pierrakos (1915 – 1979) en neergeschreven staat in de Padlezingen.

Tijdens een sessie gegeven door het medium Pierrakos, vraagt iemand van de aanwezigen:
‘Wilt u alstublieft uitleggen wat slaap is?
Het antwoord op die vraag luidt als volgt:
‘De subtiele lichamen moeten de last van het fysieke lichaam, van het grove fysieke lichaam dus, neer kunnen leggen. Zonder deze rust zou een mens het geen leven lang kunnen volhouden. Fysieke materie is een last voor de echte persoonlijkheid, in de letterlijke betekenis van het woord. De mens heeft een tijdelijke verlichting van die last nodig om vrij te zijn. Dit gebeurt in een andere dimensie. In die andere, ruimere, vrijere dimensie is er verademing, ontspanning en dus gelegenheid om op krachten te komen. Dat is de voornaamste reden en tegelijk de functie van de slaap. Deze bevrijding van de grove materie en het binnengaan in een ruimere dimensie, herstelt de fysieke organen doordat de psychische bloedsomloop in een andere dimensie regenereert. De psychische of subtiele lichamen zijn altijd de oorzaak, het fysieke lichaam is daarvan het effect.’ (vrij naar een uittreksel uit lezing 113 van 29 maart 1963: Identificatie met jezelf)

Reden slapeloosheid bij jonge mensen

Verder is het een feit dat veel mensen slecht slapen of zelfs systematisch aan een gestoorde slaap lijden. Ook en vooral oudere mensen. In bejaardentehuizen wordt doorgaans kwistig omgesprongen met angstremmers en slaapmiddelen. Genees- of andere hulpmiddelen moeten hier dus uitkomst brengen. Maar doen dat lang niet altijd.
Aanleunend hierbij is het antwoord ontvangen via het medium Eva Pierrakos op volgende vraag:
“Wat is de reden van slapeloosheid bij jonge mensen?’
Antwoord:
‘Algemeen gesproken is de reden van slapeloosheid angst. Angst om los te laten, angst om het onbewuste te laten bovenkomen. Angst om de geest zijn werk te laten doen evenals angst om iets te horen wat je niet wilt horen. Als je last hebt van slapeloosheid, kan je dit als een duidelijke aanwijzing zien in de zin van: ”Onbewust ben ik niet bereid iets onder ogen te zien. Wat kan dat zijn?” Want als je alles in jezelf onder ogen ziet of kan zien, zal je nooit aan slapeloosheid lijden. Dat kan ik je wel verzekeren. Anderzijds is het zeker niet zo dat iedereen die goed slaapt nu moet denken dat hij/zij daarom alles in zichzelf onder ogen ziet. Dit heeft te maken met de emotionele gesteldheid die verschilt van persoon tot persoon. Iemand die goed slaapt, kan dan weer andere symptomen vertonen. (vrij naar een uittreksel uit lezing 76 van december 1960: Vragen & Antwoorden)

Reden slapeloosheid bij oudere mensen

Vraag: ‘Als het waar is dat onze ziel tijdens de slaap naar de geesteswereld gaat, waarom kunnen oudere mensen dan zo slecht slapen?’
Antwoord:
‘Oudere mensen hebben niet zoveel slaap meer nodig. Maar dat is geen slapeloosheid. Bij ouderen komt echte slapeloosheid vaak voor omdat ze, wanneer de tijd nadert dat ze deze wereld moeten verlaten, onbewust beseffen dat ze niet alles hebben aangepakt waarop hun persoonlijk plan was gericht. Ze gaan zich gaandeweg ongemakkelijker voelen omdat er steeds minder tijd overblijft. Als je jonger bent kan je onderbewustzijn nog tegen je zeggen dat je het later nog kan doen. Bovendien kan iemand die bang is voor de dood, deze gedachte als hij jong is nog wel van zich afzetten. Maar hoe meer de tijd dringt, hoe moeilijker het wordt. Iemand hoeft zich van deze angst zelfs helemaal niet bewust te zijn. Bewust belijdt hij/zij misschien een van buitenaf opgelegd geloof. Zijn hele leven heeft hij of zij gehoord wat die religie onderwees en vanwege de innerlijke angsten heeft hij/zij zich uit alle macht aan die uitspraken vastgeklampt. Ondanks de waarheid van veel van deze leringen, gelooft de mens ze toch niet.
Er is een groot verschil tussen iets geloven uit angst, of iets geloven nadat je je twijfels en angsten eerlijk onder ogen hebt gezien. En ermee in het reine bent gekomen. Op het Pad krijg je de kans om dit laatste te leren. Maar iemand die deze basis mist, zal geneigd zijn dit feit uit de weg te gaan. Vooral wanneer hij of zij ouder wordt en onbewust weet dat de tijd om over te gaan nabij is. Het is alsof zijn eigen onbewuste zegt: ‘ik zal daar nog tijd genoeg voor hebben. Ik wil nu gewoon op de oude manier verder gaan.’ Indien het levensplan niet is uitgevoerd, dan weet de geest dat en komt hij in opstand. En niettegenstaande de geest er zich ongelukkig bij voet, blijft het bewuste alles doen om het verlangen van de geest te dwarsbomen.
Wanneer dan het levenseinde nadert lijkt de geest te zeggen: ‘Blijf nog even, blijf nog even op dit aardse plan. Dan kan je misschien via een periode van nervositeit en rusteloosheid nog tot een andere manier van denken komen. Misschien zul je dan anders reageren en alsnog het doel vervullen waarom je op aarde bent gekomen.
Een ouder iemand die werkelijk sereen is en alles volbrengt of volbracht, wat de geest zich voorgenomen had, zal nooit aan slapeloosheid lijden. (vrij naar een uittreksel uit lezing 76 van december 1960: Vragen & Antwoorden)

Nog meer info omtrent slapen
Snurkers en hun slachtoffers

Share.

Laat een reactie na