dagelijkse terugblik: zo doe je het

0

In deze bijdrage lees je meer over hoe de dagelijkse terugblik in de praktijk te brengen.

zo doe je het

  • 1) Schaf je een daartoe bestemd schrift of notaboek aan. Je kan de dagelijkse terugblik ook zonder schrijven beoefenen. ’s Avonds in bed voor je inslaapt of de volgende ochtend als je wakker wordt, bijvoorbeeld. Maar dan vervliegt alles zo snel dat je er naderhand niets meer aan hebt. De dagelijkse terugblik zonder schrijven, is meer iets voor hen die de techniek al helemaal onder de knie hebben. Beginners dienen zeker en dit minstens gedurende zes maanden tot een jaar, een en ander te noteren.
  • 2) Hoe je noteert, beslis jij zelf. Je kan enkel kernwoorden noteren of daarentegen hele zinnen en passages opschrijven.
  • 3) Wat je noteert is het volgende: spoel elke avond (of de volgende ochtend) de voorbije dag nog eens in gedachten voor jezelf terug. Sta stil bij alles wat frustratie bij je opriep. Dus bij alles wat jou in het contact met anderen of bepaalde situaties, in meer of mindere mate een negatief gevoel bezorgde. Schrijf neer welke reactie dat bij jou uitlokte. Die reactie is het gevolg van een emotie. Denk maar aan woede, verdriet, onrust, teleurstelling, ongemak, nervositeit, pijn, onbehagen, ongeduld, irritatie, enz. Noteer dus de situatie en de reactie erop plus de daarmee samenhangende emotie.
  • 4) Zoek de krachten onder je reacties en je emoties. Uiteindelijk zal je merken en voelen dat al die schijnbaar los van elkaar staande feiten wel degelijk met elkaar verband houden. Dat gebeurt in een volgend stadium. Meer bepaald wanneer je op zoek gaat naar de energiestroom onder de emotie. Meestal is dat telkens opnieuw één of andere vorm van angst. Of één of andere vorm van trots of eigenzinnigheid. Kort gezegd: je kan het leven zoals het is, zoals het zich aan jou voordoet, niet aanvaarden. Waarna je het met alle middelen probeert te krijgen zoals jij het wilt.
  • 5) Ontmoet je vaste overtuigingen. Als je nog dieper afdaalt in jezelf, stuit je op je vaste overtuigingen. Anders gezegd: op je demonen. Die zijn meestal ontstaan in je peuter- of kindertijd. Deze vaste overtuigingen trekken kettingreacties op gang. Daardoor loop je op bepaalde vlakken in het leven, steeds in cirkels. Ongeacht hoe graag en hoe bewust je de cirkel ook wilt doorbreken. Kijk daarom je demonen recht in de ogen. Geen gezever. Hier gaat het om de waarheid. Enkel op dit niveau kan je ingrijpende veranderingen in jezelf en je leven tot stand brengen. Op deze plek kan jij je vaste en oude overtuigingen blootleggen, onschadelijk maken en daarna vervangen door nieuwe.
  • 6) Oefen geduld. Ingrijpende veranderingen of vernieuwingen doorvoeren, is een langzaam proces. En bovenal een individueel en dus uniek parcours. Bij de één kan er al verandering optreden na een aantal maanden, bij een ander pas na één of meerdere jaren. Of zelfs na tientallen jaren. Alles hangt immers af van de hardnekkigheid en het weerstandsvermogen van je oude overtuigingen die de controle over jouw leven tot elke prijs willen blijven behouden.

hoe het verder gaat…

In een later stadium hoef je de dagelijkse terugblik niet meer altijd schriftelijk te beoefenen. Dan herken je wat er gebeurt op het moment dat het gebeurt. Je kijkt als het ware als toeschouwer naar jezelf, naar de situatie. Terwijl bv. woede, jaloezie, spijt of een andere vorm van frustratie, aanstalten maakt om het roer van je over te nemen besef je het meteen. Omdat je weet waar de angel zit. Omdat je de voortekenen en situaties herkent waarin bepaalde emoties/overtuigingen de bovenhand kunnen nemen. Dan laat jij je bewust niet overspoelen door de emotie. Dan behoud jij de controle over je reactie en/of kan je het tij ter plekke keren. Of kort erna. In dit stadium wordt het eigenlijk al voel- en zichtbaar: het juiste soort beweging en verandering is in jou en in je leven reeds aan de gang.

Share.

Laat een reactie na