Je leven veranderen? Doe de test en volg de juiste richting!

0

Wie van ons voelt niet op tijd en stond de drang om zijn of haar leven te veranderen? Maar hoe en waar begin je met zo’n ingrijpend iets? Doe misschien eens onderstaande test. Hij kan je helpen om meer duidelijkheid te krijgen omtrent de richting waarin je het best verandert.
Uitprinten dus en op een rustig moment invullen. Probeer zo eerlijk mogelijk te blijven bij het beantwoorden van de vragen.

Kruis de stelling aan waarmee je het eens bent.

O 1. Andere mensen verlangen zoveel van mij, dat er geen tijd meer overblijft om me om mijzelf te bekommeren.
O 2. We zijn hier niet op aarde om gelukkig te worden.
O 3. Voor mij is gelukkig zijn, iets voor later.
O 4. Ik heb de indruk dat ik niet echt geleefd heb.
O 5. Ik zie mij dit leven zoals het nu is met zijn vele verplichtingen, niet te lang vol te houden.
O 6. Ik benijd hen die risico’s durven nemen.
O 7. Mijn beroep interesseert me steeds minder.
O 8. Alles wel beschouwd, leef ik niet volgens mijn eigen waarden en normen.
O 9. Mijn omgeving bevalt me niet (meer).
O 10. Ik wou dat ik kon ontsnappen aan de steeds terugkerende conflicten.
O 11. Ik heb genoeg van de sleur.
O 12. Het comfort dat ik verworven heb, apprecieer ik steeds minder.
O 13. Ik gebruik en ontplooi mijn mogelijkheden en bekwaamheden, onvoldoende.
O 14. Ik kijk tegen elke nieuwe dag aan met bezorgdheid.
O 15. Ik zou zo graag iets anders gemaakt hebben van mijn leven.
O 16. Ik heb de indruk dat ik het spontane en het blije ben kwijt geraakt in mijn leven.
O 17. Ik droom vaak van een andere levensbestemming, die onmogelijk waar te maken lijkt.
O 18. Ik verveel me vaak.

1 = A               7 = A             13 = C
2 = A               8 = B             14 = B
3 = A               9 = C             15 = B
4 = A             10 = C             16 = B
5 = B             11 = C             17 = C
6 = A             12 = B             18 = C

uitslag test

Bekijk het nummer van de stellingen die je aankruiste en zoek de overeenkomstige letter: A, B of C.
Tel het aantal A’s, B’s en C’s op en kijk welke letter het hoogst scoort. Lees hieronder de uitleg.
Bekom je echter een gelijk aantal A’s en B’s? Dan kan je twee richtingen uit, of kan je beide suggesties combineren.

Richting A: ga opnieuw genieten van het leven.
Jij raakte onderweg (vaak ongemerkt) het vermogen kwijt om te genieten in en van het leven. Deze toestand kan diverse oorzaken hebben. Denk maar aan grote ambities, professionele gedrevenheid of perfectionisme bijvoorbeeld. Of je kan bedolven zijn geraakt onder de vele eisen en verplichtingen van het dagelijks leven. Je kan ook verdoofd zijn door een groot verdriet, zoals de dood van één van je geliefden, een liefdesbreuk of echtscheiding. Of het verlies van een kostbare vriendschap. Je kan ook je job zijn kwijtgeraakt of financiële tegenslag hebben. In veel gevallen kan je een stuk materiële of emotionele zekerheid zijn kwijtgespeeld. Je kan ook chronisch gebukt gaan onder zware, destructieve toestanden thuis of op het werk. Jij bevindt je meestal in overlevingsmodus. “Echt leven” is er niet meer bij. Als dat bij jou het geval is, erken en herken het. Zoek hulp, indien nodig, om je vertrouwen en levensvreugde terug te vinden. Vraag je zeker af: wat bezorgt me nu het meest plezier in het leven? Probeer dat te realiseren. Dagelijks enkele momenten voor jezelf reserveren is alvast een goed begin. Zo kan je jezelf uiteindelijk terugvinden, heruitvinden, het leven omhelzen en ervan genieten…
 
Richting B: zoek de zin van het leven.
Jij behoort wellicht tot de groep mensen die meest tevreden zou mogen zijn in het leven. Heb je een gerieflijke vaste stek? Geen materiële zorgen? Een maatje waarvan je houdt en omgekeerd? Genoeg vrienden? Een tof professioneel leven? Een redelijke gezondheid? Of, heb je zelfs alles samen? En toch voel je dat er iets ontbreekt in je leven. Dat er meer moet zijn dan enkel dit. Ga daarom op zoek naar dat hoger octaaf, die extra waarde die je een gevoel van voldoening zal schenken. En je gelukkiger kan maken. Je kan beginnen met één en ander in vraag te stellen. Met kijken naar wat er achter de materie zit. Of, naar wat voorbij de materie leeft. Ieder mens moet dat voor zichzelf uitzoeken. Aan de hand van diverse onafhankelijke wetenschappelijke studies kwamen onderzoekers tot de volgende conclusies. Mensen die verder dan de materie kijken en de (diepere) zin van het leven zoeken, voelen zich vaak beter in hun vel en krijgen minder vaak depressies. Ook leven ze langer en hebben ze minder angst om te sterven.
 
Richting C: breng meer vaart en beweging in je leven!
Richting C stelt je voor “je comfortzone te verlaten”. Want die comfortzone staat voor sleur, voor zeker spelen plus voor een grijs (helaas slechts één enkele tint hier) en routineus bestaan. Daarom: durf “out of the box” denken en stappen. Durf meer open en spontaan te zijn, zoals een kind. Durf dus je creativiteit en eigenheid een kans te geven. Durf eindelijk te worden wie je diep binnenin al bent. Dit creatief proces heeft te maken met een bepaalde mentaliteit. Met openstaan voor en ja zeggen tegen onverwachte situaties en kansen. Zoals reeds vermeld is hiervoor durf, moed, authenticiteit en zin voor experiment nodig. Zonder een zeker verzet te vergeten tegen een passief leven. Recent neurologisch onderzoek heeft uitgewezen dat bij mensen die creatief en vernieuwend zijn, de frontale lob een verminderde controle uitoefent op de rest van de hersenen. Daardoor wordt er een meer “bewegende” manier van denken mogelijk die afwijkt van het gewone, overwegend analytisch denken. De meer bewegende manier van denken eindigt vaker in een soort euforisch en verlicht denken. Wat dan weer leidt tot inspiratie bij kunstenaars, uitvinders en vernieuwers op alle denkbare vlakken.

Ook het weten waard
Zo stap je uit je comfort zone

 

Share.

Laat een reactie na