Chronische hyperventilatie

0

Hyperventileren betekent letterlijk: over-ademen. Deze toestand laat zich nog het eenvoudigst omschrijven als te snel of te diep ademen. Daardoor wordt er te snel teveel zuurstof opgenomen in het lichaam, wat uiteindelijk een verstoring van de lichaamsprocessen veroorzaakt. Als gevolg daarvan manifesteren zich een aantal reacties, ook klachten of symptomen genoemd.
In onze veeleisende, prestatiegerichte maatschappij nemen de hyperventilatieklachten dan ook alsmaar toe.

Acute hyperventilatie

Over de acute vorm van hyperventilatie heeft iedereen al wel eens gehoord. Zo’n aanval is trouwens meestal duidelijk voor hem/haar die het overkomt en ook voor iedereen die er getuige van is. Onderstaande klachten verdwijnen door in en uit te ademen in een papieren of plastic zak, die voor de neus en mond wordt gehouden. Of door in en uit te ademen terwijl beide handen voor de mond en neus een gesloten schelp vormen. Hetzelfde resultaat kan bereikt worden via een apparaatje dat bij de apotheker of de drogist te koop is. Nadat dit zo’n tweetal minuten volgehouden wordt, verdwijnen de klachten.
Volgende reacties/symptomen kunnen optreden bij acute hyperventilatie: Benauwdheid, verstijfde spieren, duizeligheid, beklemd gevoel op de borst, tintelingen in handen of het gezicht, transpireren of flauwvallen. Deze reacties lijken erg, maar zijn nooit levensbedreigend.

Chronische hyperventilatie

Er bestaat niet enkel acute maar ook chronische hyperventilatie. Deze laatste vorm wordt moeilijker ontdekt omdat hier aanhoudend uiteenlopende symptomen kunnen optreden. Die chronische symptomen zijn minder heftig en dus minder zichtbaar dan bij een aanval van acute hyperventilatie. Hyperventilatie-experte Chris Lenaerts heeft meerdere boeken geschreven omtrent hyperventilatie. In haar eerste boek “Hyperventilatie ontmaskerd”, stelt ze dat 90% van de mensen die hyperventileren, te maken krijgen met chronische hyperventilatie. De chronische vorm kan jarenlang aanhouden. En dit, terwijl zij die eraan lijden noch de door hen geconsulteerde arts(en) erin slagen het probleem te onderkennen. Deze situatie is vooral te wijten aan de grote diversiteit van de klachten/symptomen. Ook jij kan dus, zonder het te weten, met klachten rondlopen die te wijten zijn aan chronische hyperventilatie.

Chronische hyperventilatie: de symptomen

Kinesistherapeute en hyperventilatie-experte Chris Lenaerts maakt in haar boek “ Hyperventilatie ontmaskerd” gewag van een groot aantal symptomen, die hier niet allemaal kunnen opgesomd worden. Bovendien schrijft ze dat de lijst die zij publiceert, ver van volledig is. Via het boek kan je trouwens zelf testen hoeveel symptomen er op jou van toepassing zijn.

Hier volgt alvast een beknopte opsomming.
1. Lichamelijke reacties als gevolg van de vernauwing van de bloedvaten.

  • In de hersenen: o.a. duizeligheid, evenwichtsverlies, wazig of dubbel zicht, hoofdpijn, ijl gevoel in het hoofd, gevoel van onwerkelijkheid, gevoel te zullen flauwvallen, desoriëntatie, concentratie- en bewustzijnstoornissen, oorsuizingen.
  • In de spieren: o.a. verkrampingen, tintelingen, krachteloosheid, trillingen, bevingen, trekkingen, spierpijn, spiervermoeidheid, moeite met slikken en/of spreken.
  • In de organen: o.a. prikkelbare darm, luchthappen,overgevoelige blaas, misselijkheid, krop in de keel, spanning ter hoogte van de maag-slokdarmovergang.
  • In de huid: droge huid, eczeem,jeuk.

2. Lichamelijke reacties al gevolg van een te snelle en te diepe ademhaling

  • Hart: hartkloppingen, hartritmestoornissen, pijn en/of beklemmend gevoel in de borst.
  • Luchtwegen/spijsvertering: o.a. kortademig zijn, lucht happen, zuchten, boeren, winderig zijn, verstopte neus, droge mond, infecties, kriebel in de keel.

3. Lichamelijke klachten als gevolg van psychische en emotionele verstoringen of patronen.
O.a. Angsten, fobieën, paniekaanvallen, vereenzaming, depressie, burn-out, angstdromen, uitzichtloosheid, futloosheid,prikkelbaarheid, gevoel van leegte, onverdraagzaamheid, snel huilen, negatief zelfbeeld, vermijdingsgedrag…

Oorzaken hyperventilatie

Zowel acute als chronische hyperventilatie vormen meestal slechts het topje van de ijsberg. Onder water bevinden zich immers stress, verkramping, angst(en) en/of perfectionisme. En verder een individuele mix van gevoelens, emoties en stemmingen. Die hangen samen met wat degene die hyperventileert, constant (en vaak onbewust) in zichzelf ontkent, negeert, onderdrukt. Hyperventilatie veroorzaakt dus psychosomatische symptomen als gevolg van onderliggende blokkades en onevenwichtigheden op diverse niveaus.
Daarom is hyperventilatie vooral een signaal, een toestand die je uitnodigt om een duik in jezelf te nemen. Want als je daarvoor de tijd neemt, kan je de oorzaak vinden van de klachten die je op gezette tijden of doorlopend ervaart. Relaxatietechnieken en ademhalingoefeningen kunnen je intussen waardevolle hulp bieden om op een andere manier met paniek of hyperventilatie aanvallen om te gaan. Maar om de toestand te veranderen of fel af te zwakken, moet je echt wel binnenin jezelf gaan kijken. Een aantal therapeutische sessies kunnen je hierbij op de juiste, helende weg zetten.

Meer weten?

Lees Hyperventilatie ontmaskerd van Chris Lenaerts. ISBN 97890 5466 929 6
of
Surf naar de website van Chris Lenaerts, een specialiste ter zake met ruim 40 jaar ervaring. En ervaringsdeskundige bovendien. Want ook zij ging jarenlang door de hel die hyperventilatie heet. Tot ze haar klachten herkende, kon plaatsen en zelf ging aanpakken. Want van een aangepaste behandeling was er tientallen jaren geleden nog geen sprake.
http://www.revalidatielenaerts.be/

Share.

Laat een reactie na