Over “altijd zuur kijken” en “gezichtsblindheid”

0

Ken jij hen ook, de mensen die meestal kwaad of zuur kijken? Of ben jij er zelf zo eentje? Weet dan dat je in prima gezelschap verkeert. Victoria Beckham, de Britse Queen, Simon Cowell, Anna Wintour, Eminem en nog een pak anderen, zitten in krek hetzelfde straatje. Zij hebben immers allemaal een “Resting Bitch Face”, ook kortweg een RBF genoemd. Dat geldt trouwens evenzeer voor acteur Tommy Lee Jones (Men in Black 1,2 & 3), hierboven te zien naast Hilary Swank.

Wat is een “Resting Bitch Face”?

Dat is een gezicht dat in rust op onweer, verveling of frustratie staat. En met rust wordt een neutrale positie bedoeld. Het gezicht dat je vanzelf opzet tijdens het voor je uit staren of rond kijken, nadenken, je concentreren, wegdromen, fietsen, autorijden, stappen, enz. Omdat mensen met een “Resting Bitch Face, onbewust nors kijken, lijken ze vaak arrogant of hooghartig. Ze stralen niet uit “blij je te zien”, maar veeleer “laat me met rust”. Terwijl dat dus niet zo is. Aan mensen met een zuur gezicht wordt vaak gevraagd of ze boos zijn of misschien net azijn hebben gedronken. En ook nog: of er hen iets dwars zit. Driemaal nee dus. Ze krijgen nogal es de vraag of ze überhaupt wel kunnen lachen. En ja, dat kunnen ze zeker. Als deze mensen later aan hun partner of vrienden vragen welke eerste indruk zij op hen maakten, krijgen ze steevast te horen:”ik vond je maar een rare” of “ik vond je niet echt sympathiek”. Of ook nog: “het leek alsof je daar tegen je zin stond/zat”.

Waarom iemand een “Resting Bitch Face” heeft.

Gedragsspecialisten van het bedrijf Noldus Information Technology, zijn er via gesofisticeerde herkenningssoftware achter gekomen waarom mensen nou door het leven moeten met een RBF. Bij mensen die vaak nors kijken, leest de computer telkens dubbel zoveel emoties af als bij mensen zonder RBF. Helaas registreert de computer vooral de negatieve emoties, zoals minachting of afkeer. En wij mensen, scannen elkaars gezicht onbewust op dezelfde manier in. Mannen die meestal nors kijken raken er doorgaans vlotter mee weg dan vrouwen. Stoer kijken hoort immers bij echte mannen, nietwaar? Terwijl een vrouw maar beter lief kan kijken. Tja…

Voordeel van een “Resting Bitch Face”.

Er zit wel een (fors) voordeel vast aan door het leven gaan met een RBF. Jawel. Zuur kijkende mensen blijken uiteindelijk over betere sociale vaardigheden te beschikken. Omdat ze zoveel meer moeite moeten doen om aan vriendschap en liefde te raken. Daarom leren ze zich meer te focussen op anderen en zich beter in te leven in anderen. Waarna ze hun medemensen ook effectief beter begrijpen. Deze voor hen noodzakelijke skills, leveren hen na verloop van tijd betere relaties op die bovendien vrij duurzaam blijken te zijn. En dit zowel professioneel, vriendschappelijk als amoureus.

 

Prosopagnosie of “geen gezichten kunnen herkennen”

We maken het allemaal occasioneel wel eens mee. Iemand begroet je en jij weet bij God niet wie dat nu weer is. Omdat je hem of haar gewoon niet herkent. Natuurlijk groet je terug maar het is geen comfortabele situatie. Stel je eens voor dat dit jou voortdurend overkomt. Dat je er vaker niet dan wel in slaagt mensen te herkennen. Niet enkel live, maar evengoed op foto’s. Geen lachertje, inderdaad. Al wie daar mee geplaagd zit, lijdt aan prosopagnosie of gezichtsblindheid.

Over prosopagnosie
  • Ongeveer 2 procent van de bevolking lijdt aan gezichtsblindheid. Dit in min of meerdere mate, want sommigen herkennen zelfs hun eigen moeder of hun eigen spiegelbeeld niet. Deze beperking of aandoening werd reeds vanaf de 19de eeuw (h)erkend. Toch kon ze pas de laatste jaren meer gedetailleerd bestudeerd worden dankzij de technische innovaties die toelaten om hersenbeeldvorming diepgaand te onderzoeken.
  • Gezichtsblindheid is niet enkel een niet-zichtbare beperking, maar tegelijk een sociale handicap. Prosopagnosie is een aandoening en degene die ermee opgezadeld zit, mag derhalve een patiënt genoemd worden. Het niet herkennen van mensen (en hun naam), roept bij anderen frustratie en wrevel op. Wanneer degene die “geen gezichten herkent”, de ander straal voorbij loopt zal die ander zich beledigd voelen. Bovendien zal de persoon die aan gezichtsblindheid lijdt, het etiket arrogant of pedant opgeplakt krijgen. Onnodig te zeggen dat deze toestand vaak voor pijnlijke situaties zorgt en de gezichtsblinde patiënt, in een lastig parket brengt.
  • Gezichtsblindheid kan ook voorkomen indien de gezichtsblinde, personen die hij of zij steeds in dezelfde omgeving ziet, ergens anders tegenkomt. Blijven die personen in de voor de gezichtsblinde “vertrouwde omgeving”, dan valt het nog mee. Eens ze echter personen tegenkomen buiten de gewone context, slaat de gezichtsblindheid plots weer toe. Keer op keer zelfs betreffende dezelfde persoon.
  • Gezichtsblindheid treft evenveel mannen als vrouwen.
  • Daar waar mensen met een RBF het voordeel hebben dat ze bijna vanzelf meer sociale vaardigheid ontwikkelen, is er geen enkel voordeel verbonden aan gezichtsblindheid.
Share.

Laat een reactie na