Samsam

0

Samsam of samsam doen, staat voor het feit dat elke persoon opdraait voor zijn of haar eigen verbruik. Verwante uitdrukkingen die dezelfde lading dekken zijn: fifty fifty, Dutch date, going Dutch en Dutch treat. Tijdens een date of etentje, want daar gaat het hier meestal over, kan Samsam, op twee manieren gerealiseerd worden. Eerste manier: ieder betaalt de eigen consumptie. Tweede manier: elke persoon betaalt een bedrag gelijk aan het totaalbedrag gedeeld door het aantal personen.

Oorsprong van going Dutch

Doorgaans wordt aangenomen dat de uitdrukking “samsam doen”, wellicht een verbastering is van het Maleisische sama-sama (gelijkelijk) en mogelijks via het Afrikaanse saam-saam in het Nederlands terechtgekomen. De verklaring dat het voortgekomen is uit “samen” is weinig waarschijnlijk.

Samsam in dating

Ongeacht hoe de date ook verlopen is, zal het moment waarop de rekening moet vereffend worden enige verwarring zaaien. Vooral op een eerste date dan, want meestal zijn er vooraf geen afspraken gemaakt. En zelfs als de date smaakt naar meer, ontstaat er lichte paniek over wie wat hoort te betalen.
Mannen vragen zich af: Waarschijnlijk moet ik nu alles betalen. Want indien niet, zal ze me nadien nog willen zien als ik nu niet alles betaal? Vrouwen denken: oei, de rekening! Moet ik nu voorstellen om mijn deel te betalen? Anders zou hij wel eens kunnen denken dat ik enkel uit ben op gratis eten.
In deze tijden, waarin er volop gedate wordt en ook meer en meer vrouwen het initiatief nemen tot een date of een etentje, wordt de toestand immers behoorlijk wazig.

Hoe moet het verder na die eerste date?

Ja, hoe moet het verder op financieel gebied na die eerste date?
Een enquête hieromtrent, uitgaand van NBCNews.com waar 17.000 alleenstaande hetero’s tussen 18 en 65 jaar aan deelnamen, leverde volgend resultaat op:

  • 84% van de mannen tegenover slechts 58% van de vrouwen deelden mee dat mannen de meeste kosten dragen nadat ze elkaar meerdere keren hadden ontmoet. Let hier wel op het opmerkelijk verschil in percentage tussen mannen en vrouwen.
  • 57% van de vrouwen biedt aan om haar deel te betalen, maar desondanks hoopt 39% erop dat de man het aanbod zal weigeren.
  • 44% van de vrouwen kreeg geen goed gevoel bij de rechtstreekse vraag van de man of ze haar deel wou betalen.
  • 64% van de mannen gaf te kennen dat vrouwen wel degelijk financieel moeten bijdragen wat de relatie betreft.
  • 76% van de mannen voelt zich ergens schuldig als een vrouw betaalt.
  • 44% van de mannen zou een relatie uiteindelijk beëindigen als een vrouw (blijvend) financieel geen bijdrage levert in een relatie.
  • 75% van de mannen en 83% van de vrouwen delen de uitgaven tijdens een date tot ze ongeveer 6 maanden samen zijn. Daarna steekt het allemaal niet meer zo nauw wie wat en wanneer betaalt.

Daten en de rekening vereffenen in de praktijk

Normaal gezien is er de regel: wie uitnodigt, betaalt. Maar in daten ligt dat wel even anders.
Algemeen gesproken kunnen we stellen dat:

  • Indien een man een vrouw ziet zitten, hij zonder morren de rekening betaalt. Verstokte krentenkakkers niet meegerekend. Dat komt omdat de belofte aan seks, aandacht en/of liefde, ervoor zorgt dat de meeste mannen dan meteen alle zeilen bijzetten. Ja, dat het beste, waaronder hoffelijkheid, in hen op dat moment aangesproken wordt.
  • Ziet een man een vrouw niet zitten, dan is de man opvallend minder vaak geneigd ook haar drankjes of eten te betalen. Dat betekent anderzijds dat de vrouw dan meteen ook weet waar ze aan toe is. En dat is dat de man aan de andere kant van de tafel, niet echt warm loopt voor haar. En dat evenmin ooit zal doen. Komt er toch een soort relatie van dan is die eerder vroeg dan laat gedoemd te stranden.
Share.

Laat een reactie na