Emotionele mishandeling van kinderen (2)

0

In een vorige bijdrage hadden we het over emotionele kindermishandeling. En waar mishandeling voorkomt, is er uiteraard een dader en een slachtoffer. Hieronder volgen het profiel van de dader en de gevolgen van emotionele mishandeling voor het kind.

Profiel van de dader

Emotionele mishandeling van kinderen (en van volwassenen evenzeer, dat spreekt) houdt altijd machtmisbruik in. Het is dus gestoeld op foute machtsverhoudingen. De dader leeft zich doorgaans uit op een slachtoffer dat zwakker, jonger, gevoeliger of hoe dan ook, weerloos is. Maar laten we ook niet te hard oordelen over de daders. Veelal waren ze zelf het slachtoffer van emotionele geweldpleging gepleegd door opvoeders die op hun beurt weer slachtoffers van slachtoffers waren.

Samengevat kunnen we stellen dat de daders van emotionele mishandeling vrijwel altijd mensen zijn die:

 • Niet goed in hun vel zitten en dus innerlijk onevenwichtig zijn.
 • Zeker emotioneel in de knoop liggen met zichzelf.
 • Een gering bewustzijn hebben. Mensen die bewust leven en open staan voor het leven in al zijn vormen, gaan respectvol om met anderen.
 • Vaak zelf het slachtoffer waren -of nog steeds zijn- van emotionele mishandeling.
 • Of…jammer genoeg wreedaardig zijn van nature. Niet alles valt goed te praten en we moeten immers accepteren dat “het kwade” wel degelijk bestaat.

De gevolgen voor het kind/slachtoffer

Krijgt een kind niet de nodige aandacht begrip, erkenning, waardering, bevestiging en troost? Wordt het continu niet ernstig genomen en evenmin beluisterd? Wordt er niet voldaan aan zijn of haar behoeften en evenmin aan dat waar het recht op heeft? Dan zal het vaak een onveilig hechtingspatroon ontwikkelen wat kan leiden tot bindings- en/of verlatingsangst.

Verder zal het kind als volwassene al deze zaken (aandacht, begrip, erkenning,troost, waardering, bevestiging, gewoon zichzelf mogen zijn en als dusdanig goed bevonden worden) blijven verwachten van de latere levenspartner(s). Helaas gaat dit volwassen geworden kind onbewust aantrekken wat hij of zij al kent. Omdat het onbekende nog meer beangstigend is. Dus komt deze persoon vaak terecht bij partners die op emotioneel vlak de houding van de vroegere opvoeder(s) overnemen en/of zelf gehavend uit hun jeugd komen. Daardoor kunnen de levenspartners evenmin die verwachtingen inlossen. Deze mechanismen zijn zo sterk en zo verfijnd dat ze moeilijk te achterhalen en te vermijden vallen zonder het juiste inzicht en de juiste gespecialiseerde bijstand.

Het emotioneel mishandelde kind, zal als kind en als volwassene vaak een persoonlijke mix vertonen van volgende kenmerken:

 • Angstig zijn in het algemeen, neiging tot paniek.
 • Angst om zich in relaties te engageren.
 • De eigen gevoelens/intuîtie/innerlijke stem niet vertrouwen ofwel verdringen. En dus niet volgen.
 • De eigen gevoelens en behoeften niet durven tonen/uiten.
 • Negatief denken over zichzelf, zichzelf neerhalen, laag zelfbeeld.
 • Een gevoel hebben van: niets doet er echt toe. Alles te sterk relativeren.
 • Piekeren.
 • Depressieve gevoelens.
 • Het gevoel meedragen onzichtbaar te zijn.
 • Het gevoel hebben niet mee te tellen/niet mee te spelen in het leven.
 • Het gevoel hebben, geleefd te worden.
 • Eenzaamheid.
 • Gebrek aan zelfvertrouwen.
 • Minderwaardigheidsgevoelens.
 • Besluiteloosheid: niet kunnen kiezen.
 • Geen grenzen aan kunnen geven en geen nee durven zeggen omdat hij/zij per se aardig wil overkomen.
 • Derhalve niet voor zichzelf kunnen of durven opkomen.
 • Schaamte en schuldgevoel. Tegenover zichzelf.
 • Woede en agressie, die zich zowel tegen zichzelf als tegen anderen kunnen keren.
 • Destructiviteit naar zichzelf en/of naar anderen toe.
 • De ondergane kwellingen kunnen ook psychosomatische klachten als gevolg hebben. Denk bijvoorbeeld maar aan slecht slapen, vermoeidheid en futloosheid, snel gestrest zijn, hoofd- en buikpijn, en nog zoveel meer.

Lees ook:
Emotionele mishandeling van kinderen (1)

Voor meer info en hulp:
www.kindermishandeling.be
http://www.kindermishandeling.nl/

Share.

Laat een reactie na