Vruchtbaar communiceren

0

De basis van elke gezonde relatie of gemeenschap (klein of groot) is zonder twijfel een goede communicatie. Zonder een goede communicatie is elke relatie tussen mensen maar een flauw afkooksel van wat ze zou kunnen zijn.

Vanaf het lager onderwijs zouden lessen rond communicatie en zelfreflectie daarom een vaste plaats in het lessenrooster moeten krijgen. Wat op zijn beurt dan weer alles en iedereen ten goede zal komen. En zeker in de relatie met de huidige of latere levenspartner(s) en in de professionele contacten. Indien we goed willen communiceren dienen we ons een paar vaardigheden eigen te maken. We zouden ze de gouden regels van de communicatie kunnen noemen. Hier volgen ze.

De basis van goed communiceren

 • Empathie of inlevingsvermogen. Empathie is het vermogen je in te leven in de situatie of leefwereld van een ander. Empathie helpt je om mensen te begrijpen in plaats van het oneens te zijn met hen door per se je eigen gelijk te willen bewijzen. Empathie helpt je ook om te horen wat er achter of onder de woorden van de ander leeft. Via empathie ontdek je de emotionele noden van iemand. Dat kan de nood aan zekerheid zijn, de behoefte om gehoord of gezien te worden, om ernstig genomen te worden, etc.
 • Goed luisteren. Er is een reden waarom we 2 oren en slechts 1 mond hebben. En die reden is dat goed luisteren tweemaal zo belangrijk is als praten. Mensen die continu praten en weinig luisteren, leren weinig. Om te beginnen over de mensen die hen omringen. Probeer er een gewoonte van te maken om je innerlijke dialoog over wat je dadelijk zal gaan zeggen, stop te zetten. Luister liever gefocust naar wat de ander te zeggen heeft, waarna niet enkel je vermogen om je in te stellen op de ander zal toenemen, maar ook je begrip voor deze persoon. En dan wordt communiceren gemakkelijker en vruchtbaarder.
 • Wederkerigheid. Communicatie vereist goed luisteren maar tegelijk ook zelf in staat zijn om de ander duidelijk te maken wat je precies bedoelt of wilt overbrengen. Het geeft je ook de mogelijkheid datgene te herhalen wat de ander je wil laten begrijpen. Op dat moment kan je samen met hem of haar checken of je inderdaad wel alles goed begrepen hebt. Wat misverstanden voorkomt.
 • Consequent zijn. Dat betekent dat je daadwerkelijk al deze principes regelmatig probeert in de praktijk te brengen. Het is dus belangrijk om ze in eerst instantie toe te passen in de omgang met hen waar je om geeft. Op die manier kan de relatie tussen jullie groeien en meer volwassen worden. Waarna je die aanpak verder kan uitbreiden naar bijna iedereen waar je mee in aanraking komt.
 • Duidelijkheid
  Zoals reeds vermeld is het belangrijk om duidelijk te zijn tijdens de communicatie met anderen. Je moet immers helder overbrengen aan de ander wat je precies bedoelt. En inderdaad, vaak lukt dat niet omdat de ander (uit gewoonte of onwil) niet goed luistert. Maar, deze realiteit mag je er nooit van weerhouden om duidelijk te zijn in je pogingen om de ander te bereiken. Om jezelf op dit vlak bij te schaven, kan je een dagboek bijhouden omtrent de communicatie tussen jezelf en anderen.
 • Eerlijkheid
  Tracht eerlijk te blijven. Want oneerlijkheid is één van de grootste obstakels om tot een volwassen communicatie te komen met anderen. Er kan gewoon keihard gelogen worden. Of er kunnen belangrijke dingen verzwegen worden. De waarheid kan ook verfraaid worden of er kan rond de pot worden gedraaid of bewust een verkeerde indruk worden gewekt. Hoe dan ook: in al die gevallen is een goede communicatie uitgesloten en zal de relatie eronder lijden.
 • Humor
  Humor is een factor die alles interessant en opwindend kan maken. Als je humor op de juiste manier én op het juiste moment gebruikt, zal je communicatie met anderen levendiger, aangenamer en productiever worden. Maar zoals gezegd: probeer te voelen in welke situatie humor op zijn plaats is en in welke niet.
 • Oplossingsgericht denken
  Veel van onze communicatie met anderen komt neer op het bedenken van een creatieve oplossing voor één of ander probleem. Samen met de bovengenoemde kwaliteiten kan dit tot een vruchtbaar resultaat leiden voor beide of alle partijen.
 • Respect opbrengen voor de andere partij(en)
  Wanneer je praat met een ander of met anderen, waak erover dat je dat dan doet op een manier waarop je zelf graag wil toegesproken worden. Ook belangrijk: spreek altijd over iemand die niet aanwezig is, alsof hij of zij erbij zou staan en je zou kunnen horen. Zo blijf je respectvol.

Misschien heb je ook wat aan:  Geweldloze of duurzame communicatie in coronatijd

Share.

Laat een reactie na