Hard to get

0

“Playing hard to get” maakt deel uit van het verleidingsspel, waarbij je doet alsof je moeilijk te krijgen of in te palmen bent. Als jij bijvoorbeeld interesse hebt in iemand dan handel je bewust averechts en doe je alsof je niet geïnteresseerd bent in die persoon. Je veinst dan onverschilligheid of maakt dat je moeilijk bereikbaar en/of maar mondjesmaat beschikbaar bent voor de ander. Een kat-en-muisspelletje, zeg maar.

Hoe speel je hard to get

De moderne relatiegoeroes die actief zijn in en buiten de media om, doen mensen tientallen tips aan de hand om ‘hard to get’ zo goed mogelijk te spelen. Hier volgen enkele veel geprezen tips.

 • Onverschilligheid veinzen
 • Je moeilijk bereikbaar opstellen. Dus lang wachten om sms-jes, belletjes en mails te beantwoorden. Of, ze helemaal niet beantwoorden.
 • Weinig beschikbaar zijn, zelfs als je helemaal niets omhanden hebt. Niet ingaan op uitnodigingen van de partner om hem/haar in de waan te laten dat je leven o zo spannend en interessant is zonder haar of hem.
 • De ander zoveel mogelijk in onzekerheid laten omtrent wat je doet, waar je bent, wie je ontmoet en last but not least: omtrent je gevoelens voor haar of hem.

Verdeelde meningen omtrent playing hard to get

De meningen over ‘hard to get’ spelen zijn erg verdeeld. Dat valt natuurlijk te begrijpen.

 • Sommigen zijn ervan overtuigd dat het allemaal niet hoeft, vooral indien er voldoende wederzijdse liefde aanwezig is. Want waar echte liefde in het spel is, blijkt ‘hard to get’ zijn, totaal overbodig.
  Dat dit punt betwistbaar is, blijkt uit volgend voorbeeld dat uit het leven gegrepen is:
  Laten we er eens het weekblad bij halen dat zogezegd niemand koopt maar iedereen wel leest in de wachtkamer van dokters en tandartsen. En dat intussen, raar maar waar, toch maar mooi het best verkochte weekblad in Vlaanderen blijft. Dag Allemaal, dus. Inderdaad. Op een vroegere cover van Dag Allemaal (8 juli 2014) prijken de inmiddels gewezen bondscoach Marc Wilmots en zijn Katrien. Of: de boerenzoon en de juriste. Katrien vertelt: ‘Ik wist meteen: dit is ‘m. Maar ik heb hem héél veel moeite laten doen’. En we moeten toegeven dat Katrien geen simpele duif is maar een mondige, hoog opgeleide en mooie dame. Een vrouw ook die al 18 jaar lang haar relatie (+ kroost) koestert met de man die ze eens liet zwoegen teneinde haar te veroveren.
 • Bepaalde relatie-experten zijn van mening dat mensen meer waarde hechten aan iets of iemand, waar ze moeite hebben moeten voor doen om die in hun bezit te krijgen. En dat ze met de fel bevochten buit nadien behoedzamer zullen omspringen.
 • Anderen menen dat ‘hard toe get’ vooral draait om de partner wat in onzekerheid te houden. Als jij een (potentiële) partner wat in onzekerheid houdt, een snuif onverschilligheid veinst en een beetje mysterieus doet, dwalen de gedachten van de ander steeds weer naar jou af. En daar kom jij enkel sterker uit.
 • Nog anderen beweren dat “playing hard to get” een volledig natuurlijk gegeven is. Zij zouden wel eens gelijk kunnen hebben. Want ga eens terug naar de bron, naar het oergedrag van de eicel en de zaadcel. De eicel blijft ter plekke wachten terwijl miljoenen zaadcellen zich intussen uit de naad zwemmen tijdens een hevige concurrentiestrijd. Waarna de beste, (de sterkste uiteraard) wint en toegestaan wordt het moederschip binnen te drijven en ter plekke zijn genen door te geven. Zijn er toch meerdere zaadcellen tegelijk tot vlakbij de eicel geraakt, dan kiest de eicel er trefzeker de zaadcel uit met het beste genenpakket. Hard to get spelen, is dus een oerinstinct dat rechtstreeks verband houdt met de voorplanting. In dit oergedrag blijft de vrouw passief en is de man actief. De vrouw hanteert onverschilligheid, terwijl de man al de moeite doet.
 • Maar, wat als de man zich passief opstelt en de vrouw de rol van jager overneemt? Dat lijkt helemaal in tegenspraak met de oerinstincten van man en vrouw. Maar kijk gewoon eens om je heen. Het valt immers niet te ontkennen dat een vrouwelijk getinte man en een mannelijke georiënteerde vrouw elkaar kunnen aantrekken en samen een goed leefbare, evenwichtige relatie kunnen opbouwen.
 • Maar wat gebeurt er nu als beide partners besluiten hard to get te spelen? Uiteindelijk niks, dat spreekt.
  Hoe dan ook, over ‘hard to get spelen’, is het laatste woord voorlopig nog niet gezegd.
Share.

Laat een reactie na