Hoe emotionele intelligentie je leven verrijkt

0

Men heeft tegenwoordig de mond vol van “EQ”. EQ staat voor emotioneel intelligentiequotiënt. Anders gezegd: jouw EQ of emotionele intelligentie staat voor de manier waarop jij omgaat met de emoties van jezelf en met die van anderen. De hoogte van je EQ wordt volgens de Amerikaanse psycholoog en auteur Daniel Goleman, een autoriteit inzake emotionele intelligentie, bepaald door volgende vijf pijlers:

 • 1. Zelfbewustzijn
  Mensen met een hoge emotionele intelligentie zijn meestal zeer zelfbewust. In positieve zin, wel te verstaan. Want dit betekent dat zij hun emoties begrijpen, waardoor zij hun gevoelens niet zo snel de overhand laten krijgen. Ze hebben zelfvertrouwen omdat zij naar hun intuïtie luisteren. Ze zijn bereid een eerlijke evaluatie te maken van zichzelf en kennen hun sterke en zwakke punten. Ze werken ook aan die zwakke punten om tot betere resultaten te komen.
 • 2. Zelfregulering
  Dit is de eigenschap om emoties en impulsen onder controle te houden. Deze mensen letten erop niet het slachtoffer te worden van woede of jaloersheid, maar dit juist te beheersen. Ze nemen geen impulsieve of onzorgvuldige beslissingen. Ze denken na vooraleer ze handelen. Typische karakteristieken zijn bedachtzaamheid, integriteit, bereidheid om te veranderen en de kracht bezitten om ‘nee’ te kunnen zeggen.
 • 3. Motivatie
  Mensen met een hoge emotionele intelligentie zijn doelgericht en kunnen succes op korte termijn opofferen om hun uiteindelijk doel te bereiken. Ze zijn zeer productief, houden van uitdagingen en slagen er effectief in te bereiken wat ze voor ogen hebben.
 • 4. Empathie
  Is de eigenschap bij uitstek, die je toelaat in te schatten wat iemand drijft, wat iemands behoeften zijn en wat iemand echt wil. Het is het vermogen om begrip op te brengen voor de ander. Empathie veronderstelt dat je iemands gevoelens kunt lezen, ook als dit niet evident is. Mensen met een groot empathisch vermogen zijn goed zijn in het onderhouden van relaties, kunnen uitstekend luisteren en zich inleven in de ander. Ze zijn wars van vooroordelen, oordelen niet te snel en leven op een open en eerlijke manier.
 • 5. Sociale vaardigheid
  Het is meestal gemakkelijk om met mensen te praten met een goede sociale vaardigheid en meestal vallen deze mensen spontaan in de smaak. Ze slagen erin anderen een goed gevoel te geven. Ze kunnen goed conflicten oplossen en zijn in staat tot goede communicatie. Het zijn echte relatiebouwers die tegelijk ook vlot een uitgebreid sociaal netwerk in stand houden.

Zo kan jij je emotionele intelligentie verhogen

 • Leer je eigen gevoelens kennen en gebruik deze kennis om beslissingen te nemen waarmee je kan leven.
 • Hou je gevoelens onder controle. Laat je niet blokkeren door angsten en zorgen en sta dit duo niet toe je gedrag en leven te bepalen.
 • Houd bij tegenslag vol en gebruik je wilskracht om je doelen na te streven.
 • Wees empathisch. Begrijp andermans gevoelens zonder dat zij die gevoelens verwoorden.
 • Ga met de gevoelens die binnen relaties optreden zorgzaam om.

Het zal voor iedereen duidelijk zijn dat werken aan je emotionele intelligentie, meteen ook je privéleven én je professioneel leven gelukkiger kan maken.

Misschien heb je ook hier iets aan:
Vrienden maken
Zo stap je uit je comfort zone
Comfort zone
Waarom netwerken belangrijk is

Share.

Laat een reactie na