Visuele diagnose: wat je gezicht en stem vertellen…

0

Inderdaad, wat je gezicht over jou vertelt… Maar natuurlijk niet enkel je gezicht. Je hele lijf verschaft immers aanwijzingen over jouw constitutie en conditie. En dat kan goed om weten zijn.

Het verschil tussen constitutie en conditie.

Je constitutie is een combinatie van je erfelijk materiaal, je DNA dus en de voeding van je moeder tijdens de zwangerschap. Een constitutie kan maar moeilijk veranderd worden.
Je conditie daarentegen bepaalt hoe fit je bent. Je fitheid komt tot uiting in je fysiek uithoudingsvermogen. Dat uithoudingsvermogen is de som van je kracht, snelheid, lenigheid, reflexen en de coördinatie van je spieren. Je conditie kan vrij snel veranderen. Je kan je conditie zelf verbeteren via een volgehouden en doordacht plan inzake voeding en beweging.

Klaar? Hier gaan we dan met enkele weetjes, meestal geplukt uit de Oosterse geneeskunst die meer dan de Westerse, gebruik maakt van de visuele diagnose.

Wat je gezicht vertelt

De vorm van je gezicht verraadt veel over je constitutie

 • Ovale vorm. Geen wonder dat de reclamewereld en de media ons voorhouden dat het ideale gezicht een ovale vorm heeft. De ovale gezichtsvorm getuigt namelijk van evenwicht en dus van een goede constitutie. Want alles draait om evenwicht in het leven.
 • Trapezium. Lijkt jouw gezicht eerder op een soort trapezium met je voorhoofd als smallere bovenkant en een brede kin als basis? Gefeliciteerd, jij bezit een sterke lichamelijke constitutie. Jij bent een doener, dus altijd actief, praktisch,energiek, bij de pinken en zakelijk. Je bent eerder materialistisch ingesteld en je kan af en toe agressief uit de hoek komen.
 • Omgekeerde driehoek. Lijkt je gezicht op een omgekeerde driehoek? Breed voorhoofd en smalle kin? Jouw constitutie is minder sterk, wat dan weer gecompenseerd wordt door een aantal eigenschappen. Je bent meer geestelijk en mentaal ingesteld dan het hierboven genoemde type. Je kan een intellectueel zijn, kunstenaarsbloed bezitten, ascetisch leven of een voorkeur hebben voor filosofisch getinte of wetenschappelijke activiteiten.

Omtrent de kleur van je gezicht
De kleur van je gezicht is afhankelijk van je constitutie én van je conditie. Indien je goed toekijkt, zal je merken dat bij iedereen een bepaalde tint licht of zwaarder overheerst. Het zal misschien een beetje oefening vragen, maar algauw zal je de verschillende gezichtstinten gaan waarnemen.

 • Lichtroze of lichtbruin:de ideale gezichtskleur.
 • Rode gezichtskleur? Duidt op kracht. Maar ook op teveel en te rijk eten, hoge bloeddruk of hartproblemen.
 • Grauw of grijs: kan ook op hartproblemen wijzen.
 • Witte of bleke huidskleur: fragiele mensen. Kunnen bloedarmoede of tbc ontwikkelen. Ook de nagels kunnen een indicatie geven omtrent bloedarmoede. De nagels moeten mooie roze zijn. Strek je vingers even heel goed en ontspan ze daarna. Worden je nagels daarbij bleek en blijven ze dat erna nog een poosje? Laat je checken op bloedarmoede.
 • Geelachtig: duidt vaak op -kleine of grotere- problemen inzake gal, lever of pancreas.
 • Bruinachtig: nierproblemen.

What’s in a nose?
Ook de toestand van je neus is deels constitutie, deels conditie.

 • Zit er een kloof op het uiteinde van je neus? De twee kanten van je hart zijn niet in evenwicht. Je uithoudingsvermogen is niet zo groot. Dit is uiteraard constitutioneel bepaald. Er kan hier hartruis waargenomen worden.
 • Is je neus wat uitgezet, zacht en waterig? Dit kan wijzen op een uitgezet hart.
 • Is je neus uitgezet, hard en olieachtig? Dit kan wijzen op een uitgezet hart gehinderd door vetopslag.
 • Niet aflatende rode neus? Hoge bloeddruk.
 • Paarse neus: kan wijzen op hoge bloeddruk plus een beginnende of reeds bestaande hartaandoening.
 • Ingevallen wangen en kleine neusvleugels kan staan voor zwakkere of verzwakte longen.
 • Bolle wangen en goed ontwikkelde neusvleugels staan doorgaans voor sterke longen.

Stemmen
Er zijn stemmen waar je met plezier naar luistert en er zijn stemmen die je koude rillingen bezorgen. Van hoge, schrille vrouwenstemmen bijvoorbeeld, houdt bijna niemand.
Een stem kan dus schril klinken, maar ook hoog, laag, metaalachtig of waterig. Een stem kan krakend zijn, sterk, zwak, luid, stil, helder, omfloerst, beverig, gebroken, hees of zangerig. Al deze verschillende geluiden verwijzen naar een bepaalde conditie. Fysiek en/of psychisch.
Hoe dan ook:
De ideale stem is noch te hoog en te luid, noch te laag en te zacht. Ze vibreert gewoon welluidend en aangenaam om je heen.
Vlugge sprekers zijn mentaal sterker en actiever dan aarzelende, haperende sprekers. Maar snel spreken kan ook op een overactief hart duiden.
Mensen die meer roepen dan spreken en geen gehoorproblemen hebben, zijn mentaal niet in evenwicht. Ze roepen om hun ideeën kracht bij te zetten.

Bronnen:
“Dit lees ik uit je ogen”. Dr. Henri duPre. Een uitgave van Omega Boek/Amsterdam.
“Gezondheid met een grote G”. Naboru Muramoto. Een uitgave van VZW Voedselkollekctief Antwerpen

Share.

Laat een reactie na