6 sleutels om contact te maken met je echte zelf (4-6)

0

In een vorige bijdrage kwamen de sleutels 1,2 en 3 aan bod die je helpen om je te verbinden met je innerlijke zelf. Hier volgen de suggesties 4, 5 en 6.

  • SLEUTEL 4: VERHOOG JE BEWUSTZIJN.
   Daartoe zijn meerdere suggesties beschikbaar. Wij lijsten er hier alvast enkele voor je op. Vanzelfsprekend zijn er nog meer. Begin met de tips die je het meest aanspreken. Dat is de beste start.
   Ga voor waarheid. In jezelf en buiten jezelf. Waarheid verhoogt je bewustzijn. Leugens en bedrog verlagen je bewustzijn.
   Omring je zo vaak mogelijk met gelijkgestemde mensen. Bij voorkeur met hen die meer bewust zijn dan jijzelf. Leer van hen.
   Vermijd elke vorm van oordelen. Over jezelf en over wie dan ook.
   Tracht aandachtig en in het nu te zijn. Niet makkelijk,inderdaad.
   Vermijd uitputting op diverse niveaus. Dus op mentaal, emotioneel, fysiek en/of spiritueel vlak.
   Beoefen dankbaarheid. Concentreer je op wat je nu wel hebt, niet op wat je niet hebt.
   Beoefen mededogen.
   Kies verstandig. Want elke dag opnieuw moeten we voortdurend kiezen. Tussen waarheid en leugen, tussen orde op zaken stellen en chaos zaaien, tussen licht en duisternis.
   Tracht nuchter en logisch te denken. Nuchterheid en logica maken het makkelijker om de juiste keuzes te maken.
   Probeer vrede te hebben met wie je nu bent, met waar je nu bent. Voel je goed in je eigen gezelschap. Aanvaard dat alles is zoals het op dit moment moet zijn.
   Zoek de natuur op. De natuur kalmeert en geneest.

 

  • SLEUTEL 5: TROTSEER JE PERSOONLIJKE DONKERE NACHT VAN DE ZIEL.
   Let wel: niet iedereen maakt in zijn of haar leven de donkere nacht van de ziel mee. Omdat de donkere nacht van de ziel een diepgaande spirituele ervaring is, meestal tijdens een fase van je leven. In die fase voel jij je door iedereen, dus door God en Jan en alleman, in de steek gelaten. Je bevindt je dan in een soort diep inhakkende, uitzichtloos lijkende crisis,zeg maar. Die korter of langer kan duren. Soms zelfs bijna een leven lang. En dit zonder hoop en zonder noemenswaardige steun van buitenaf. Je bent hier vooral op jezelf aangewezen. Je moet op eigen kracht door dit proces heen, zoveel is duidelijk. Dit traject dat men ook als een zuivering of loutering van de persoonlijkheid kan zien, moet je in je eentje afleggen. Uit dit type lijden kan je te voorschijn komen als een ander mens. Als iemand met nieuwe, vruchtbare inzichten. Dit pijnlijk proces kan resulteren in een soort hergeboorte. In alles met nieuwe ogen bekijken, waardoor ook mensen en dingen nieuw worden. En je leven kan een hoop nieuwe impulsen krijgt. Omdat je nu ook weet hoe veerkrachtig je wel bent. Want ja, je kan je totaal verbrijzeld voelen. En ja, je kan herrijzen uit je as en er weer helemaal staan, sterker dan ooit voorheen. Maar dit gebeurt helaas niet altijd.

 

 • SLEUTEL 6: ONTCIJFER DE TEKENEN VAN JE INNERLIJKE ONTWIKKELING.
  Met andere woorden: herken de tekenen die je vertellen dat je op de goede weg zit.
  Volgens Caroline Villar bevestigen volgende signalen dat je op de juiste weg zit.
  1) Je voelt dat je jezelf aan het bevrijden bent. Van opgekropte emoties, angsten, spijt, woede en haat komend uit je verleden. Je bent vaker tevreden. Je kan vaker gewoon zijn in en genieten van, het moment. Van het nu.
  2) Als je alleen bent, voel jij je niet eenzaam maar altijd verbonden met anderen. Zelfs met elke vorm van leven om je heen. Je kan aandacht en zorg aan anderen besteden. Je kan geven en delen. Zonder anderen te domineren. Zonder ook maar iets van anderen terug te verwachten. Je voelt je steeds vrijer en onafhankelijker.
  3) Je waardeert je vrijheid en onafhankelijkheid. Je beseft dat ze essentieel zijn in het proces van zelfontplooiing. Van worden wie je echt bent.
  4) Je oordeelt minder snel over mensen en situaties. Je ontwikkelt en hanteert nieuwe normen en waarden. Je eigen normen en waarden die vorm krijgen via de wisselwerking met je diepe kern.
  5) Je bent steeds minder afhankelijk van wat anderen over je denken en zeggen. Van wat de buitenwereld van je verwacht en je probeert op te dringen.
  6) Je hebt geen angst meer om te sterven. Je geniet van elke dag en beseft tegelijk dat de cyclus van leven en dood een continuïteit is.
  7) Je geeft zin aan je leven. Jij kiest zelf de zin die jij er wenst aan te geven. Je wordt de held in je eigen, uniek verhaal in overeenstemming met je innerlijke waarheid.  Zie ook:  6 sleutels om contact te maken met je echte zelf (1-3)
Share.

Laat een reactie na