Hoe herken je de juiste partner

0

Veel koppels ervaren al na korte of langere tijd moeilijkheden in de relatie. De hamvraag blijft dan: hoe komt dat?

Want dit is zeker niet wat beide partners aanvankelijk hoopten en verwachtten. Gezien dit een complex gegeven is, zijn er hier uiteraard verschillende oorzaken. Eén van de oorzaken echter en wellicht de belangrijkste, is dat we niet in staat zijn de juiste partner te herkennen. Anders gezegd: dat we niet in staat zijn om verder te zien dan onze neus lang is. Het gevolg hiervan is dat we de verkeerde keuze maken, wat verstrekkende gevolgen heeft. Eerst en vooral voor de betrokkenen zelf en verder voor al wie er van nabij mee te maken krijgt zoals de kinderen, familie en vrienden.

Wat gaat er verkeerd?

Wanneer we een relatie beginnen met iemand, hebben wij zelden oog voor wie die ander wérkelijk is. Wij hebben tegelijk weinig belangstelling voor wie en wat we zelf nodig hebben. Want, wat gebeurt er nu concreet wanneer een mogelijke partner op het toneel verschijnt? Veel mensen dragen sowieso een bepaald ideaalbeeld mee van hoe de partner er moet uitzien. Dat ideaalbeeld speelt mee.

Wat evenzeer meespeelt zijn de feromonen. Feromonen zijn geen hormonen maar lichaamseigen stoffen die ons seksueel gedrag in hoge mate sturen zonder dat wij er erg in hebben. We zijn dus overgeleverd aan moedertje natuur die een fijne techniek gebruikt om de menselijke soort in stand te houden. Ze zorgt er immers voor dat wij – via de feromonendans- net die personen aantrekkelijk vinden die het best in staat zin om samen met ons gezonde nakomelingen voort te brengen.

Om dit mechanisme te doorzien is inzicht nodig. Precies omdat ons inzicht op dit vlak weinig ontwikkeld is, slagen wij er niet in de signalen die de ander onbewust maar ononderbroken uitzendt, te ontcijferen en te gebruiken. We filteren die signalen immers automatisch tot we enkel nog overhouden wat overeenkomt met het beeld dat wij voor ogen hebben. De rest verdringen we moeiteloos.

Het foute verwachtingspatroon

Op die manier cultiveren de meesten onder ons een verwachtingspatroon naar de partner toe dat niet steunt op hoe de ander echt is maar op onze persoonlijke fantasieën en illusies. Wij houden dus niet van de ander om wie hij of zij is, maar wij houden van het beeld dat wij van de ander hebben gecreëerd. De relatie start op die manier met een -zij het onbewuste- leugen. Zij is dus gebouwd op los zand omdat ze een realistische basis mist.

Het is daarom niet te verwonderen dat we na verloop van tijd de indruk krijgen dat de ander verandert en niet meer voldoet aan onze verwachtingen. Wat veelal niet het geval is. Want wat gebeurt er in werkelijkheid? Bij intens contact met de partner blijkt dat hij of zij niet beantwoordt aan het beeld dat wij van hem of haar hebben geschapen. Niets meer en niets minder.  zelf geblazen zeepbel vertoont immers geen overeenkomst met de mens van vlees en bloed die voor ons staat. In dat stadium tuimelt de ander van zijn voetstuk en verschijnen de eerste barsten in de relatie.

Enkele belangrijke vragen

Zit jij in een relatie die op het punt staat ernstig of vast te worden? Misschien zou het goed zijn de volgende vragen (alleen of met je partner) eens zo eerlijk mogelijk te beantwoorden.

  1. Wie ben ik? Wat zijn mijn zon- en schaduwzijden? Wat is belangrijk voor mij? Wat verlang ik van het leven? Wat verlang ik van deze man of vrouw, van deze relatie op materieel, emotioneel, affectief, intellectueel, seksueel en maatschappelijk vlak.
  2. Wie is die ander? Wat zijn de positieve en negatieve punten van mijn partner? Wat telt voor hem of haar? Wat verlangt die persoon in het leven en van de relatie op de onder punt 1 vermelde vlakken?
  3. Zijn er voldoende raakvlakken tussen punt 1 en punt 2?
  4. Is het voor mij mogelijk de ander te geven wat hij of zij verlangt en omgekeerd? Men kan immers niet geven wat men niet bezit of verworven heeft.
  5. Zal ik voldoende liefde, lees geduld en begrip, kunnen blijven opbrengen om dag in dag uit te leven met de negatieve eigenschappen van de ander?

Indien je de vragen 3, 4 en 5 ontkennend beantwoordt, is de kans dat de band standhoudt helaas gering.

Volg je hart, maar luister daarbij naar je verstand

Dit lijken misschien simpele vragen, maar wanneer je ze eerlijk beantwoordt, zullen ze je meer vertellen over de aard én de toekomst van je relatie dan je aanvankelijk hebt gedacht. Het is immers absoluut nodig dat je een relatie ook objectief en rationeel bekijkt. De meeste relaties starten immers vertrekkend van emotioneel/seksuele impulsen. Vandaar dat ze al na een aanzienlijk korte tijd sleet beginnen te vertonen. En wel om de hierboven genoemde factoren. Verlies daarom de rede niet uit het oog. Want het is vaak moeilijker het hoofd koel te houden dan je gewoon te laten meeslepen in een relatie zonder gegrond toekomstperspectief.
Ook en vooral in relaties geldt de gulden regel: volg je hart, maar luister daarbij naar je verstand.

Ook goed om weten: Over geluk en duurzaamheid in een relatie

Share.

Laat een reactie na