welk voedsel ligt me wel en niet?

0

Bepaalde voedingsmiddelen kunnen voor vervelende en/of ziekmakende reacties zorgen.Steeds meer mensen stellen zich vragen omtrent deze realiteit. Onze diëtiste formuleert hierbij een antwoord op enkele van de talrijke reacties die we in dit verband ontvingen.

Vraag van Bea X.

Sinds 10 jaar lijd ik aan een immuniteitaandoening: alopecia areata. Ik eet vooral fruit en rauwe groenten, aangevuld met noten en pitten. Ik probeer brood links te laten liggen. Ben al jaren veganist en heb weinig of geen last van stress. Ik ben al een aantal jaren in behandeling bij een homeopaat, met goed resultaat. Maar de reden waarom ik nog steeds aanvallen krijg, kan zij niet achterhalen. Bestaat er volgens u voedsel dat een immuunreactie zoals alopecia kan oproepen?
Antwoord: Het is heel moeilijk om zomaar te zeggen welke voedingsmiddelen en/of voedingsstoffen een aanval kunnen uitlokken. Ten eerste zijn er hieromtrent geen eenduidige richtlijnen te vinden en anderzijds is ieder mens zo verschillend. Daardoor krijgt de ene persoon van een bepaald voedingsmiddel een aanval maar jij bijvoorbeeld niet. Wat je kan doen is: een eetdagboekje bijhouden. Telkens je een aanval hebt, kan je dan nagaan wat je precies in die periode gegeten hebt. Misschien vind je na een tijdje wel een verband of zaken die terugkeren. Als je het grondiger wilt aanpakken kan je overgaan tot een eliminatie-provocatie dieet. Zo kan je de voedingsmiddelen proberen op te sporen die voor problemen zorgen bij jou. Dit kan en mag je echter niet op je eentje doen maar enkel onder medisch toezicht. Raadpleeg daartoe zeker een arts en laat je begeleiden door een diëtiste gedurende de hele periode.

Vraag van Koen V.

Ben 30 en sinds enkele jaren heeft men mij de diagnose fibromyalgie gegeven. Veel mensen wijzen mij erop dat een aanpassing van mijn voedingspatroon verbetering kan geven, maar al die tips lijken elkaar ronduit tegen te spreken, zodat ik mij een beetje radeloos voel. Ik zou op wetenschappelijke basis en via testen willen bepalen aan wat ik wel of niet gevoelig ben, alvorens nog maar eens een dieet te “proberen in de hoop dat…”. Weet u wie mij hier verder mee kan helpen?
Antwoord: Je kan je best richten tot een Universitair Ziekenhuis. Daar worden vaak de allernieuwste technieken toegepast op basis van wetenschappelijke inzichten. Daar ook kan je dus laten bepalen waaraan je precies gevoelig bent en waaraan niet. Het is mogelijk dat men jou een eliminatie-provocatie dieet onder medisch toezicht voorstelt.
Wat is een eliminatie-provocatie dieet?
Dit dieet kan dus enkel onder medisch toezicht uitgevoerd worden. Het bestaat erin bepaalde voedingswaren een tijdlang uit je voedingspatroon te elimineren en na te gaan of de klachten algemeen verbeteren. Enkel door een bepaald voedsel na een tijdje terug in te voeren in het dieet (= provocatie) kan er met zekerheid gezegd worden of dat bepaald voedsel nu inderdaad je klachten uitlokt of niet. Waarna verbetering/genezing mogelijk wordt.

Share.

Laat een reactie na