Verbindingskoorden: hoe knip je ze door

0

Hoe knip je de band met bepaalde personen door?
Elke mens leeft in verbinding. Omdat hij/zij banden heeft met mensen, dieren, situaties, materie, wensen, idealen, doelen of de leefomgeving. Die verbindingen beïnvloeden ons leven op een positieve, negatieve of neutrale manier. Hij of zij die beweert zonder verbindingen te leven, ontkent de werkelijkheid. We zijn immers allemaal deel van een groter geheel. Veruit de belangrijkste verbindingen worden gevormd door onze persoonlijke relaties. Die verbindingen kan je ook bekijken als energiekoorden of verbindingskoorden. Via die koorden kunnen mensen elkaar beïnvloeden middels voeden,uithollen of manipuleren.

Maar velen onder ons wensen zich vroeg of laat toch te bevrijden van bepaalde bindingen die niet goed aanvoelen of hen ronduit slecht bekomen. Vooral om de eigen energie en het eigen evenwicht te beveiligen.
Stel: je wil bewust de band met iemand verbreken. Hoe knip je de energiekoorden met deze persoon het best door?

Hoe verbreek je een persoonlijke band

 • Indien mogelijk: vermijd voortaan elk contact met de betreffende persoon.
 • Indien onmogelijk, wat net zo vaak het geval is: werk met de intenties verderop in deze bijdrage.
 • Opgelet: hier moet iets belangrijks aan toegevoegd worden. Je moet weten dat je intenties of affirmaties, maar zo krachtig zullen werken als de mate waarin jij je bewust bent van je onbewuste overtuigingen. Als je uitspreekt iemand te willen loslaten terwijl dat diep vanbinnen net omgekeerd is, zal de band of het koord actief blijven. Dat waar jij je niet (of niet helemaal) bewust van bent, valt immers buiten jouw controle en blijft daardoor onveranderd actief. Bovendien is wat in het onderbewuste leefde veel en veel sterker dan je bewuste gedachten.

Volgende methode is bruikbaar als je de verbinding met een persoon wilt verbreken. Dat wil zeggen: als je deze verbinding echt wilt verbreken en voelt dat er hieromtrent geen verdeeldheid meer leeft in jou. Als aan deze voorwaarde niet voldaan is, is de kracht van je affirmatie nihil en zal je de affirmatie dus als teleurstellend ervaren.

 • Zoek een rustige plek op en sluit je ogen.
 • Denk aan de persoon (haal hem of haar zo levendig en compleet mogelijk voor de geest)om de betreffende verbinding te activeren.
 • Plaats je hand op de plaats waar je hem of haar voelt binnenkomen. Dat kan je hoofd zijn of je hart, keel, nek, slokdarm,maag, rug, lever, buik of vul zelf maar in.
 • Doordring jezelf van de intentie/affirmatie om je van deze koord/band te bevrijden, dit vanuit het besef dat zowel jij als die ander daar baat bij hebben.
 • Spreek dan luid, traag en aandachtig één of meerdere van de onderstaande affirmaties uit. Gebruik de affirmaties die goed aanvoelen voor jou.

Bruikbare affirmaties/intenties:

 • Deze band met X (persoon in kwestie) is niet goed voor ons beiden. Ik ben klaar en bereid om de band/koord te verbreken, in mijn belang en in het belang van X.
 • Deze koord/band tussen mij en X houdt mij hier (hand op de plek waar X zich laat voelen in je lichaam) gevangen. Ik geef toe dat ik deze band heb toegestaan. Nu is het moment gekomen dat ik X loslaat opdat we allebei vrij zouden kunnen zijn.
 • Ik dank X omdat hij/zij aanwezig was in mijn leven. Ik heb de lessen die hij of zij mij gaf, aanvaard en geleerd. Ik kies ervoor deze band nu te verbreken omdat het tijd is voor mij om verder te gaan.
 • Tot slot een voorbeeld van een algemene intentie/affirmatie die je kunt herhalen zolang dit nodig blijkt: ik sta mezelf toe alle ongezonde/belastende/beperkende verbindingen los te laten die ik op dit moment kan loslaten.

Zie ook:  Verbindingskoorden

Share.

Laat een reactie na