erfelijkheid: een nieuwe visie

0

Erfelijkheid is een realiteit die een hoop mensen als een zwaard van Damocles boven het hoofd hangt. Want aan erfelijkheid kan geen mens iets veranderen en evenmin ontsnappen. Zo klonk het ongeveer, tot een paar jaar geleden. Toen doken er immers hier en daar hoopvolle stemmen op die een nieuw licht laten schijnen op erfelijkheid. Omdat zij beweren dat erfelijkheid ons leven in de toekomst niet meer zal bepalen. De Amerikaanse celbioloog Bruce Lipton bijvoorbeeld is zo’n profeet. Hij verwierf wereldfaam omwille van de geniale manier waarop hij de link legt tussen wetenschap en bewustzijn. Lipton beweert namelijk dat onze waarnemingen, gedachten en overtuigingen de kwaliteit van onze cellen, en dus van ons leven bepalen. En dichter bij huis vinden we Christiane Beerlandt. Beiden verkondigen nieuwe, in de grond grotendeels gelijklopende visies omtrent erfelijkheid.

Bruce Lipton over erfelijkheid

Bruce Lipton verkondigt dat de tijd van het genetisch determinisme weldra voorbij zal zijn. Zijn onderzoek met stamcellen leidde tot optimistische en ook wel revolutionaire conclusies. Genen sturen en besturen onze cellen niet, verzekert hij in een exclusief interview met Scientias.nl. Genen vormen vooral een potentieel dat we in alle richtingen kunnen gebruiken. Want elk gen bezit wel 30.000 opties die kunnen waargemaakt worden. Onze omgeving en waarneming daarentegen, bepalen welke opties effectief zullen doorgedrukt worden in ons lichaam, onze geest en ons leven. Het zijn dus onze omgeving plus onze waarnemingen die ons grotendeels maken tot wie we zijn. En tot wat we zijn, ziek of gezond. De tandem omgeving-waarneming kan derhalve gezondheid of ziekte creëren.

de kracht van onze waarnemingen

De rol die Lipton aan onze perceptie of waarneming toekent, is enorm. Hij benadrukt dat onze waarnemingen aangeleerd en opgedrongen zijn. De meeste percepties en dus overtuigingen, leren we aan voor de leeftijd van zes jaar. Kinderen tot zes jaar zijn als sponzen die alle informatie waaraan ze worden blootgesteld, opslorpen. Het kind beseft niet dat het de meningen (of de overtuigingen) en het gedrag van zijn opvoeders opslaat. Jammer genoeg zijn veel van deze vroeg aangeleerde percepties negatief. Daardoor veroorzaken ze de meest uiteenlopende ziektes omdat ze invloed uitoefenen op de chemische processen in ons lichaam.

ziek of gezond: de keuze is aan ons

Het goede nieuws is dat we ‘het ziek of gezond zijn’, grotendeels in eigen handen houden. Precies omdat we onze percepties kunnen wijzigen. Maar zover zijn we dus nog niet. Lipton zegt dat onwetendheid op dit vlak ervoor zorgt dat er momenteel weinig keuze is. Omdat we met zijn allen gewoon datgene doen waarvoor we sinds onze kindertijd geprogrammeerd zijn. We functioneren via een input die niet de onze is, met alle kwalijke gevolgen die daaraan vastzitten. Wanneer de mensheid zich daarvan bewust wordt, zullen we greep krijgen op dit mechanisme en kunnen kiezen voor een betere gezondheid. Dus wat mensen moeten weten, is dat de gezondheid van ons lichaam en in het bijzonder van de cellen in ons lichaam, samenhangt met het maken van keuzes. We moeten werk maken van het laten zien welke keuzes mogelijk zijn. Volgens Lipton hebben wij op dit moment nog niet genoeg kennis hieromtrent en beseffen we daardoor niet dat ziekte een keuze is. Dat kan pas wanneer iedereen weet hoe een gezond leven, in harmonie met ons lichaam en de cellen waaruit het bestaat, eruit ziet. Op dat moment krijgen we allen de keuze: gezondheid of ziekte creëren.

 

Christiaene Beerlandt over erfelijke kwalen

Het is evident dat Lipton met zijn baanbrekende visie flink wat tegenwind krijgt. Net als Christiane Beerlandt ( kunsthistorica en filosofe) overigens die zelfs nog hoopvoller klinkt. De Vlaamse auteur Beerlandt schreef onder andere ‘De sleutel tot zelfbevrijding’, een lijvig naslagwerk dat al 150.000 keer over de toonbank ging. In dit boek legt ze het psychosomatisch karakter van een heleboel aandoeningen bloot en toont ze het verband aan tussen innerlijke, grotendeels onbewuste actieve overtuigingen en gezondheid. Erfelijke problemen ziet ze als problemen die zich fysiek, emotioneel en spiritueel kunnen uiten. Ze belasten ons DNA met informatie vanuit het heden en het verleden onder de vorm van negatieve en dus destructieve energieën. Elke lichamelijke klacht houdt de sleutel in tot het oplossen van een innerlijke problematiek. een problematiek die de fundamentele oorzaak vormt van de lichamelijke en/of psychische symptomen.
Ze stelt verder dat elke levenssituatie een spiegel is van wat leeft in ons innerlijk, dus een afspiegeling van onze diepste overtuigingen ten aanzien van onszelf. Want enerzijds heeft iedereen de onstuitbare drang om te Zijn, om zich te manifesteren, terwijl men anderzijds op bepaalde gevoelspunten vast zit. Ook ziekte houdt ons een spiegel voor. Maar uiteraard houdt het leven de mogelijkheid tot verandering in. Het behoort tot die mogelijkheden om erfelijke problemen en de lichamelijke, emotionele of spirituele klachten die hier een gevolg van zijn, uit het lichaam te verwijderen. Hierbij worden negatieve overtuigingen omtrent onszelf omgepoold naar positieve overtuigingen. Waarna onze levensenergie opnieuw (beter) kan gaan stromen en de heling ingezet wordt.

Meer weten? Surf naar:

www.christianebeerlandt.com
www.brucelipton.com

Share.

Laat een reactie na