Te weinig tijd? Deze suggesties creëren meer tijd!

0

Ja, we leven in jachtige en wervelende tijden van snelle verandering waarin van iedereen veel gevraagd wordt. Dat vereist een zekere flexibiliteit, waar helaas niet iedereen mee uitgerust is. Voor veel mensen draait elke nieuwe dag daarom uit als een wedren, waarin ze amper de eindmeet kunnen halen. En indien ze daar wel in slagen, tot welke prijs?
Het leven is kostbaar en ontglipt ons vaak zoals zand door onze vingers glijdt. En dat terwijl we het leven eigenlijk moeten vieren. Liefst elke dag. Maar daar is wel voldoende bewustzijn voor nodig. Bewustzijn dat ons erop wijst dat we op elk moment in staat zijn keuzes te maken. We kunnen dus ook de keuze maken om meer kwalitatieve tijd in ons leven te brengen. Omdat we, alles wel beschouwd, geen minuut te verliezen hebben. Meer tijd scheppen voor onszelf, kan via enkele ingrepen die eenvoudig toe te passen lijken, maar dat zeker niet zijn. Want onze neiging alsmaar door te hollen en onszelf voorbij te lopen, blijkt vaak sterker.

Volgende suggesties kunnen meer tijd te creëren. Zowel professioneel als privé. Ze laten je zien dat je meer kan doen in minder tijd. Ja, dat minder doen indien goed gepland, zelfs meer oplevert. Less is more, remember? Begin met de suggesties waar je nu voor open staat. Anders gezegd: die suggesties waar je, afgaand op je gevoel, direct mee aan de slag kunt. Porbeer de rest later en zoek uit wat voor jou meer tijd oplevert en wat niet.

 • Erken het probleem. Besef dat je meer tijd wilt in je leven. Besef ook dat je hulp nodig hebt bij het beter organiseren van je beschikbare tijd.
 • Noteer waar je tijd naartoe gaat. Noteer in een schrift gedurende veertien dagen waaraan je tijd zoal op gaat. Aan belangrijke of onbelangrijke zaken? Als je kostbare tijd verliest, aan wie en aan wat is dat dan? Ontdek je hier een patroon? Kan je dit soort tijdverlies beperken of zelfs vermijden door een andere aanpak te kiezen? Of door voldoende vooruit te denken? Durf zinloze tijdvreters gewoon te schrappen. Uit je agenda en uit je leven.
 • Verspil geen tijd aan zoeken en geef alles een vaste plaats. Tal van studies door de jaren heen, hebben uitgewezen dat wij allen kostbare tijd verliezen met zoeken naar dingen. Dat kan grotendeels vermeden worden door alles een vaste plaats te geven.
 • Stel die vaste plaats ook in vraag. Vraag je dus af of de vaste plaats die je dingen geeft wel degelijk de meest terechte plek is. Geef daarom zoveel mogelijk spullen een plek in of kortbij de plaats of ruimte waar(in) je ze doorgaans gebruikt.
 • Check je gsm en e-mail maximum driemaal daags: ’s ochtends, ’s middag en ’s avonds. Vaker checken, verslindt onnodig kostbare tijd.
 • Zorg ervoor dat je elke dag gedurende een bepaalde periode ongestoord kan doorwerken. Zet daarbij je telefoon en gsm uit. En Indien nodig en mogelijk, ook het geluid van je computer.
 • Leer hoofd- van bijzaken te onderscheiden. Anders gezegd: leer de belangrijke van de minder belangrijke taken onderscheiden. Plan de belangrijkste taken eerst. Voor de minder belangrijke vind je later wel een plaatsje.
 • Lijst dagelijks je af te werken taken op. Begin bij de belangrijkste en eindig met de taken die nog even kunnen wachten. Je kan het allemaal nog meer visueel maken door de lijst op te splitsen in twee delen. In een deel “vandaag” en een deel “kan ook morgen”. Telkens je een taak afgewerkt hebt, kan je afvinken op de lijst. Afvinken geeft steeds opnieuw een goed gevoel. Wat je niet afwerkt van de lijst “vandaag”, hevel je gewoon over naar de andere lijst. Werk de lijst(en) elke dag bij.
 • Werk de belangrijkste taken af in de periode of uren waarin je het meest energie hebt.
 • Pak eerst de vervelende klussen aan. De plezantere taken zal je daarna met des te meer plezier afwerken.
 • Stem je agenda’s op elkaar af. Misschien heb je een privé-agenda en een professionele agenda. Of twee professionele agenda’s, zoals een klassieke, papieren agenda en een digitale. Zorg ervoor dat elke afspraak in beide agenda’s genoteerd staat.
 • Stel je niet te perfectionistisch op. Inderdaad, alles kan altijd (nog) beter, maar weet wanneer het tijd is om de volgende klus aan te pakken.
 • Delegeer, delegeer, delegeer! Aanvaard dat je niet alles zelf kan doen en dat je geen Superman of Superwoman bent. Stap ook af van de overtuiging dat alles wat je zelf doet, per definitie beter gedaan is. Laat je dus bijstaan en delegeer. Kies de juiste helpers uit en geef zoveel mogelijk taken aan hen door.
 • Neem een volwassen houding aan tegenover werken. Wacht niet tot je “in the mood” bent, maar begin er gewoon aan. Ook wanneer je overwegend creatief bezig bent. Creatieve activiteit bestaat doorgaans uit 10 % inspiratie en 90 % transpiratie.
 • Denk altijd één tot een paar stappen vooruit. Dan zie je automatisch meer opties en kan je al bepaalde voorzorgen nemen. Wat niet betekent dat je daardoor het onverwachte kan uitschakelen. Omdat het leven nu eenmaal rare sprongen kan maken.
 • Voorzie dus altijd extra tijd voor het onverwachte. Bereken daarom de tijd voor een taak, een afspraak of een verplaatsing, niet te nipt. Er kunnen immers allerlei soorten moeilijkheden opduiken. Wees daarop voorbereid en hou er vooraf rekening mee. Dat bespaart je hopen ergernis en onnodig geschuif met één en ander.
 • Las dagelijks een paar korte pauzes in, net voldoende om je batterijen weer op te laden. Je kan dan een praatje maken met anderen, even mediteren, wat muziek beluisteren of wat beweging nemen, indien je een zittend beroep hebt. Op die manier kan je daarna het werk hervatten met verse energie. En dus productiever werken.
Share.

Laat een reactie na