Is jouw linker- of rechterhersenhelft dominant? Doe de test!

0

Ons brein bestaat uit twee delen. De linkerhelft en de rechterhelft. Elke helft heeft zijn specifieke eigenschappen en stuurt bijgevolg ons gedrag volgens een bepaald patroon. We voelen ons soms verdeeld, gevangen tussen verstand en gevoel. En dat is ook zo. Omdat beide hersenhelften niet altijd harmonieus samenwerken, afzonderlijk aan de slag gaan of elkaar soms ronduit tegenwerken. Hoe dan ook, bij de meeste mensen primeert één hersenhelft.
Lees verder, doe de test en ontdek welke hersenhelft bij jou het actiefst is.

Kruis steeds één van beide mogelijkheden aan

a) ik hou ervan spontaan nieuwe dingen te doen
b) ik hou ervan eerst uitgebreid plannen te maken omtrent nieuwe dingen

a) ik kan bruikbare besluiten trekken zonder dat ik een gesprek in detail heb gehoord
b) ik ben logisch ingesteld en trek zelden besluiten vooraleer ik alle gegevens verzameld heb

a) ik droom vaak én levendig -. ik herinner me mijn dromen – ik geef me vaak over aan dagdromerij.
b) Ik herinner me zelden mijn dromen en dagdromerij is iets voor mij

a) ik begrijp meestal niet waarom mensen bepaalde dingen doen
b) ik probeer de handelswijze van anderen te doorgronden

a) mijn voorkeur gaat uit naar artistieke vakken
b) ik prefereer wiskundige en wetenschappelijke vakken

a) punctueel zijn is niet mijn sterkste punt – heb weinig besef van tijd.
b) ik ben stipt en heb een prima besef van tijd

a) ik heb het lastig wanneer ik mijn gevoelens onder woorden moet brengen
b) ik kan mijn gevoelens vrij goed verwoorden

a) wanneer ik een beslissing neem, laat ik me leiden door mijn gevoel
b) wanneer ik een beslissing neem, verlaat ik me op tastbare zaken

a) mijn persoonlijke administratie is een puinhoop
b) mijn persoonlijke administratie is goed tot perfect in orde

a) tijdens het praten bewegen mijn handen mee
b) ik hou mijn handen stil bij het praten

a) ik hou enorm veel van muziek
b) ik red het prima zonder muziek

a) ik lees liever romans dan populair-wetenschappelijke boeken
b) ik prefereer populair wetenschappelijke boeken boven romans

a) ik vertrouw op mijn intuïtie en volg mijn voorgevoelens
b) ik heb zelden voorgevoelens en ga liever niet af op mijn intuïtie

a) ik zie mijn indrukken en gedachten vaak onder de vorm van beelden
b) ik denk zo goed als nooit in beelden

a) ik bekijk de zaken ( en problemen ) steeds in hun geheel
b) ik ontleed dingen, mensen en problemen

a) ik los problemen op door ze in gedachten te houden en te wachten tot de oplossing zich aandient
b) ik gooi me op een probleem en bekijk het van alle kanten tot ik een oplossing vind

a) ik hou niet van puzzels en woordspelletjes
b) ik ben goed tot uitstekend in het oplossen van puzzels en woordspelletjes

a) ik uit mijn gevoelens vaak
b) ik heb mijn gevoelens prima onder controle

Tel het aantal a’s en b’s op dat je bekomt

  • Bekom je meer a’s dan b’s?
    Bij jou is de rechterhersenhelft het meest actief.
  • Tel je meer b’s dan a’s?
    Dan is jouw linkerhersenhelft dominant.
  • Bekom je ongeveer evenveel a’s als b’s?
    Gefeliciteerd. Dat betekent dat bij jou de linker- en de rechterhersenhelft in gelijke mate actief zijn en dat er dus evenwicht heerst in je handelen en denken. Bovendien is veelzijdigheid één van je grootste troeven.

Eigenschappen van de rechterhersenhelft:

Verticaal en holistisch denken – dingen samenvoegen tot een geheel – de totaliteit zien – zich van dingen bewust zijn maar dit niet onder woorden kunnen brengen – dingen beschrijven met gebaren of beelden – uitstekend kunnen visualiseren – alles zien in de ware gedaante – vergelijken en verbanden leggen – slecht tijdsbesef – goed ontwikkelde intuïtie – gevoel – weinig affiniteit met getallen – goed gevoel voor ruimtelijke verhoudingen – kunstzinnig – muzikaal – ritmisch – plezier – creativiteit – vrijheid – originaliteit – persoonlijke impulsen – het kind in jezelf – vrouwelijk.

Eigenschappen van de linkerhersenhelft:

Horizontaal en rechtlijnig denken – de ene gedachte vloeit voort uit de andere – logische ingesteldheid – houdt zich bezig met verbale begrippen en gebruikt woorden om dingen te beschrijven – heeft moeite met ruimtelijke verhoudingen – uitstekend tijdsbesef – analyseren – het gebruik van symbolen om dingen voor te stellen – dingen uit elkaar halen – uitstekend met getallen – vertrouwt op feiten en redeneringen – organisatie – discipline – verstand – objectiviteit – logica – mannelijk.

Share.

Laat een reactie na