2018, het jaar van de Hond

0

Op 16 februari 2018 wordt er onder luid geblaf een nieuw Chinees jaar ingezet. Dat van de eerlijke, moedige, onbaatzuchtige Hond die soms gewoon te goed en te begripvol lijkt voor deze wereld. Maar opgelet! De intuïtieve Hond kan ook hard en genadeloos bijten indien hij/zij volhardend tegengewerkt of getreiterd wordt. De in wezen weldadige Hondenergie blijft actief tot 5 februari 2019.

Na de luidruchtige, op drama beluste Haan is nu de Hond aan de beurt. Exit Haan, hello Doggy! Niet dat de meevoelende Hond staat te springen om de toon te zetten, maar er is geen ontsnappen aan. In 2018 zal de idealistische, verzorgende en loyale Hond wat egoïstischer en gladder uit de hoek komen dan normaal. Jawel. Dit om zich en de zijnen, geheel tegen zijn gevende en bescheiden aard in, op materieel vlak te verbeteren en te beschermen. Hierbij schuwt hij zelfs succes en bekendheid niet. Onder de Hondvibratie zullen we ons wat zelfstandiger opstellen. En dat is nodig omdat een Hondjaar zowel gekibbel als geluk brengt. En balanceren tussen die twee zal in 2018 al onze energie opslorpen. Voeg daarbij het feit dat we harder zullen werken en communicatiever proberen te zijn. Maar zoals zo vaak in een Hondjaar zullen we ons leven toch gewoon kunnen verder zetten. De Hondvibe waakt immers over het algemeen welzijn. Omdat de cynische, wat sombere kracht van de Hond altijd weer op vrede, stabiliteit en evenwicht aanstuurt. En toch zullen er privé, nationaal en mondiaal problemen rijzen. Vooreerst omdat de Hondenergie rechtvaardig, beginselvast en volhardend is in het goede. Wat we niet van iedereen kunnen beweren. Verder omdat dit een jaar is waarin we veel keuzes moeten maken. Daarbij dienen we ons steeds af te vragen of onze keuze niet enkel onszelf maar ook anderen positief zal beïnvloeden. Indien niet, moeten we voor een andere optie gaan. Dit wordt dus een wat ernstige tijd waarin we steeds op onze hoede blijven. Daardoor is stress nooit veraf en neemt de nood aan relaxen toe. En zo kan 2018 uitdraaien als een behoorlijk jaar, zolang we maar op het rechte pad blijven. Woef!

Hoe het de Chinese dierenriemtekens vergaat in 2018

Ben je een RAT?
De vibes van 2018 bekomen je vrij goed, Rat. Wellicht zal je wat angstiger en pessimistischer zijn dan anders, maar tegelijk ook filosofischer en intuïtiever. En dat zal je professioneel meer succes en kansen opleveren. Je zal sowieso hard werken dit jaar. Helaas zal al die inzet je niet direct meer geld of winst garanderen. Maar je blijft gezond en dat is het belangrijkste. Jammer genoeg bengelen de liefde en je privéleven er maar wat bij. Maar een mens kan zich niet op alles tegelijk focussen.

Ben je een BUFFEL/OS?
In 2018 kan je mensen en situaties onnodig zwart inzien, Os. Omdat één en ander niet loopt zoals jij het gedroomd had. En wat dan nog? Uiteindelijk zal je merken dat alles beter uitvalt dan verwacht. Grotendeels omdat jij de vorige jaren de huidige moeilijkheden al had voorzien. En er dus al rekening mee gehouden hebt. Je tijdelijk pessimisme slaat dus nergens op. Je zal je geliefde(n) misschien niet zo vaak zien als je wenst, daar jij dit jaar veel onderweg bent. Maar je toewijding maakt veel goed.

Ben je een TIJGER?
Als geboren idealist kan jij je doel(en) bereiken in 2018, Tijger. Want de Hondvibratie harmonieert met jouw vibes. Maar…het succes komt je niet zomaar aanwaaien. Je moet nadenken, werken, volhouden en jezelf bedwingen vooraleer de eindmeet te halen. Dit alles put je uit. Maar veerkrachtig als je bent, spring je weer recht. En je vindt nog tijd om van het leven te genieten met je geliefde(n) in prima financiële omstandigheden. Ja, het leven kan lastig en mooi tegelijk zijn voor Tijgers in een Hondjaar.

Ben je een KAT/KONIJN?
Jij kan eindelijk weer opgelucht ademhalen in 2018, Kat. Omdat het voelt alsof je het ergste nu wel achter de rug hebt en je aankijkt tegen een rustiger, tevreden en ook gemakkelijker jaar. Qua geld gaat het eveneens wat beter en zelfs privé draait het meestal gunstig uit. Door dit alles ben je in staat je wat meer te ontspannen. Geniet ervan. Kat zijnde, ben je een echte individualist die zijn/haar zaakjes graag afhandelt zonder teveel inmenging van anderen of van hogerhand. En dat lukt dit jaar perfect.

Ben je een DRAAK?
Hond en Draak zijn geen bondgenoten. Toch vinden we hier een raakpunt en dat is liefdadigheid. Zowel Hond als Draak willen anderen graag van dienst zijn en dit kan in 2018 in de focus komen te staan. Privé kan het evenwel flink rommelen. Daarom zorg je ervoor vaak en/of ver van huis te zijn om zo je persoonlijke problemen te relativeren. Want niets zo efficiënt als reizen als je een klare kijk op je thuisbasis wilt krijgen. Maar dicht bij huis opwindende situaties opzoeken kan ook een oplossing zijn.

Ben je een SLANG?
De Hondvibratie beschermt je als je projecten die reeds lang zitten te duwen, wilt realiseren, Slang. Want er bieden zich nu mooie kansen aan die je moet grijpen.. Bovendien draait je intuïtie op volle toeren. Dat helpt ook. Desondanks zou je in 2018 pessimistischer kunnen zijn dan anders. En intussen heb je ook continu behoefte aan aandacht, bewondering, tederheid en liefde. Maar stop dan eerst es met dat ergerlijk achterbaks gedoe. Want daar is geen enkele vriendschap of liefde uiteindelijk tegen bestand.

Ben je een PAARD?
We starten positief, Paard. De vibes van Paard en Hond zijn elkaar gunstig gezind. In 2018 zullen je financiën en gezondheid dus oké zijn. En wellicht zal je dat verlangde diploma of die professionele promotie binnenhalen. Het lastige zit ‘m dit jaar in de relatiesfeer. Je bent zo eigengereid, snel en individualistisch dat je vaak te weinig rekening houdt met anderen. Werk dus aan de relatie met geliefden en vrienden. Zoniet zou één en ander je wel eens zuur kunnen opbreken in het jaar van de gevoelige Hond.

Ben je een GEIT/SCHAAP?
Dit is niet meteen je beste jaar Geit. De idealistische, actieve en doelgerichte Hondvibratie staat haaks op jouw weifelende en besluiteloze aard. Je weet niet waar je het hebt en dat maakt je onzeker. Je kan ook moeilijkheden en veranderingen ontmoeten in de liefde en op financieel vlak. Die kunnen je verlammen en verdoven. Het beste wat je kan doen is je aansluiten bij anderen die zich inzetten voor een waardevol doel. Zo vergeet jij je eigen problemen. Tip: start op je eentje zeker niets nieuws in 2018.

Ben je een AAP?
Jij wil je vrij en blij leventje graag verder zetten, Apie. Maar daar is 2018 nou net iets te schraal voor. En dat terwijl je nu kan geconfronteerd worden met een forse financiële aderlating. Of met bedrog en leugens. Maar veerkrachtig als je bent zal je ook dit positief bekijken. Want Apen kunnen zomaar uit het niets een aardig fortuintje tevoorschijn toveren. Heb je trouwens al vaker gedaan. En dus krabbel je recht en ga je grinnikend opnieuw aan de slag. En zoals zo vaak heb je meteen de wind mee. Olé!

Ben je een HAAN?
Best mogelijk dat jij het in 2017 iets te bont hebt gemaakt. Omdat je het gevoel had dat alles mogelijk was. Te vaak met geld gegooid? Scheve schaats gereden? Het thuisfront net iets te veel aan zijn lot overgelaten omdat je nodig de hort op moest? Of je baas eens goed zijn/haar vet gegeven met alle gevolgen van dien, Haan? Kan gebeuren. Maar nu moet jij de plooien wel zien glad te strijken. Misschien wel op meerdere fronten. En dat wordt zwaar zwoegen en afzien. Alvast sterkte gewenst!

Ben je een HOND?
2018 is jouw jaar, Hond en dus zullen zowel het positieve als het negatieve, uitvergroot worden. Toch lijkt dit eerder een beschermd jaar te zijn uit waarin je kan genieten van wat je vroeger opgebouwd hebt. Zoals altijd zal je stevig blijven doorwerken. Want je blijft maar bezig, alhoewel het grote geld vooralsnog niet jouw kant uitkomt. Toch is er steeds voldoende om comfortabel te leven. Dit is ook een jaar om meer kennis te verzamelen. Of om te studeren. Hoe dan ook: Enjoy 2018, doggy!

Ben je een VARKEN/ZWIJN?
2018 kan angst, achterdocht en wantrouwen aanzwengelen en dit alles is je een brug te ver, Zwijntje. Je zal dit jaar misschien wel hard moeten werken in ruil voor weinig. Omdat je te lichtgelovig en te goed van vertrouwen bent geweest. En wie zijn malse billen brandt, moet op de blaren zitten. Wat je het best kan doen? Trek je terug in je vertrouwde burcht. Knap haar verder op tot ze volledig aan je bijzondere wensen beantwoordt. En vooral: vergeet niet om nu werk te maken van de liefde, familie en vrienden.

Share.

Laat een reactie na