Over geluk en duurzaamheid in een relatie

0

Professor Ann Buysse, verbonden aan de universiteit van Gent, onderzoekt relaties en komt zo tot enkele gefundeerde bevindingen en inzichten. Zoals het feit dat de mens zo’n 70% van de tijd in interactie is met anderen. We zijn dan ook interpersoonlijke wezens die elkaar nodig hebben om goed te kunnen functioneren.
Hieronder plukken we enkele bevindingen uit haar paper “Geluk en duurzaamheid in relaties”. Meer bepaald in partnerrelaties.

  • Partnerrelaties zijn zeer belangrijk. Dat kunnen we concluderen uit volgende cijfers.
  • 90% van alle volwassen leeft tenminste gedurende een bepaalde periode in het leven samen met een partner.
  • 75% van de mensen die gescheiden zijn, woont drie jaar later al weer samen met een nieuwe partner.

Geluk en duurzaamheid in een relatie

Geluk en duurzaamheid worden vaak in één adem genoemd. In werkelijkheid zijn dit echter twee totaal verschillende begrippen.

  • Duurzaamheid heeft te maken met tijd. Anders gezegd: met de duur van de relatie.
  • Relatiegeluk gaat over het subjectief gevoel tevreden te zijn, en over zich goed voelen in de relatie.
  • Een partnerrelatie kan duurzaam zijn maar de partners desondanks geen relatiegeluk brengen.
  • Een relatie kan niet duurzaam zijn, maar één of beide partners toch veel geluk brengen.
  • Gelukkig bestaan er ook duurzame relaties waarin de twee partners zich gelukkig en voldaan voelen.

Communicatie in een relatie

Doorgaans gaat men ervan uit dat een goede communicatie resulteert in een goede relatie. Een goede communicatie die zowel gebruikt wordt in kleine, alledaagse dingen als in grotere conflictsituaties. Dat bevordert de intimiteit van het koppel wat dan weer leidt tot een duurzame, gelukkige band.
Onderzoekers die een typologie van duurzame relaties in kaart brachten, kwamen echter tot de vaststelling dat er nog andere soorten koppels zijn. Koppels die bijlange niet zo efficiënt communiceren en toch gelukkig met elkaar zijn in een duurzame relatie.
De onderzoekers kwamen tot het besluit dat vooral de verhouding tussen positieve en negatieve communicatie belangrijk is. Tegenover 1 negatieve communicatie moeten er minstens 5 positieve staan. Anders gezegd: tegenover 1 sneer, portie kritiek of verwijt, moeten er minstens 5 complimenten staan.

Conflicten oplossen in een relatie

Samenleven met iemand brengt automatisch mee dat er een moment komt waarop beiden van mening verschillen. Dan heeft men te maken met een conflict. Er zijn 2 manieren om met een conflict om te gaan. En die zijn: uitpraten of vermijden. Op zich zijn conflictvermijding en conflicten uitpraten twee evenwaardige strategieën.
Soms is het goed om een probleem uit te praten, maar soms kan het wijzer zijn om iets te laten liggen. Omdat spreken zilver is en zwijgen goud.
Wat echter wel tot een gevoel van ongelukkig zijn leidt in relaties, is een situatie waarbij de ene partner het conflict wil uitpraten terwijl de ander het juist wil vermijden. Beide partners zullen zich hierbij ontevreden en onbegrepen voelen. De partner die wil praten (meestal de vrouw) kan vervallen in zeuren en klagen en de partner die wil zwijgen (veelal de man) zal zich in nog meer zwijgen hullen en/of zich uit de voeten maken. Beide partners versterken in dit geval elkaars patroon, wat beiden gefrustreerd achterlaat.

Empathie in een relatie

Zich gesteund voelen wordt door partners als één van de belangrijkste pijlers van een relatie omschreven. Omgekeerd leidt zich niet gesteund voelen tot intense gevoelens van ongeluk.
Het gevoel ‘niet begrepen (en gesteund) te worden’ door de partner heeft te maken met een gebrek aan empathie. Empathie is de wereld kunnen zien en beleven vanuit het perspectief van de andere. Empathie is een voorwaarde om elkaar te kunnen steunen.
Eind 20ste eeuw werd een onderzoeksmodel ontwikkeld om empathie te meten. Dit onderzoeksmodel is het ‘empathisch accuraatheidsparadigma’.
Uit dat onderzoek bleek dat de meeste partners 20% van de gedachten en gevoelens van hun partner kunnen inschatten. Dit percentage lijkt misschien laag, maar is net voldoende om de band bevredigend te houden. Voor geluk in een relatie dient de hoeveelheid empathie duidelijk gedoseerd te worden. Meer kunnen inschatten omtrent de gedachten en gevoelens van de partner, kan schadelijk zijn. Vooral in relatie bedreigende situaties (zoals ontrouw), waar het verstandiger is een oogje dicht te knijpen om comfortabel verder te kunnen leven met de partner.

Nog meer interessante info:
3 relatieweetjes bekomen via wetenschappelijk onderzoek
4 eye-openers die bevestigen dat je relatie goed zit of…niet

Share.

Laat een reactie na