2021, het jaar van de Os/Buffel

0

Op 12 februari 2021 stappen we een nieuw Chinees jaar binnen dat loopt t/m 31 januari 22.  De pittige Rat verdwijnt uit de spotlights en maakt plaats voor de betrouwbare, nuchtere Os, ook wel Buffel genaamd. Gedaan dus met spielerei, risico’s nemen en experimentjes doen. De ijverige, rechtlijnige Os houdt alles overzichtelijk, transparant en correct. Een woord is een woord. Toch bezit deze Os van 2021 iets wat andere Ossen vaak missen en dat is: een snuif charisma. Want dankzij zijn of haar naturelle uitstraling en vrij vlotte babbel gaat hij/zij makkelijker vooruit in het leven dan Ossen uit andere jaren.

Hoe dan ook, waar een Os is, is een weg en moet en zal er gewerkt worden, en hoe! Niet zeuren en kreunen dus en bovenal niet opgeven. 2021 zal dan ook gekenmerkt worden door veel noeste arbeid en professionele activiteit. Want wie niet werkt, niet wint in een Osjaar. Het overtollige verdwijnt, fantasietjes worden zonder pardon weggesnoeid. Omdat de vaak wat Spartaans gerichte Os immers een golf van versobering, beperking en plichtsbesef op de aardbol loslaat. En van radicalisering op veel vlakken. Uiteindelijk wordt er toch vooral behoudsgezind gedacht en gehandeld. Bij dit alles zal er in dit jaar van de Metaal Os overwegend open kaart gespeeld worden (al of niet gedwongen) en zal er ook meer en duidelijker gecommuniceerd worden. Maar een Buffel blijft een Buffel. Dus worden vernieuwing en nieuwe trends op alle vlakken met een wel zeer argwanend oog bekeken. Ossen zweren immers bij een gekende en beproefde aanpak. Er zullen meer strubbelingen zijn dit jaar en iedereen zal vaker bij zijn standpunt blijven. Omdat 2021 de algemene energie overgiet met een mix van taaiheid en uithoudingsvermogen. Maar we moeten beseffen dat de Os beresterk is. Bovendien zijn Ossen gewapend met een stel poten en horens die gebeurlijke oproerkraaiers en paniekzaaiers snel en afdoend kunnen vermorzelen. En dat gebeurt zeker indien het geduld op raakt. Teveel is teveel en dan is er voor genade en sentiment geen plaats meer. Dit jaar zal alles uiteindelijk een beetje hetzelfde blijven als vorig jaar. Opvallende/schokkende veranderingen zijn maar mondjesmaat te bespeuren. Privé kunnen we dit jaar veel strubbelingen  verwachten. Dit is dus de geschikte periode om alles eens nuchter op een rijtje te zetten en één en ander uit te klaren. Vooral dan binnen het gezin en de familie

Enkele beroemdheden geboren in het jaar van de Os/Buffel

Lady Diana/princess of Wales,Eddy Murphy,Walt Disney,Michael J. Fox,Martien Meiland,Robert Redford,Meryl Streep,Paul Newman,Frans Bauer,Anthony Hopkins, Xander de Buisonjé,Adolf Hitler,Napoleon Bonaparte,Saddam Hoessein,Richard Gere, André Rieu,Stromae,Van Gogh,Whoopie Goldberg,Bruce Springsteen,Jan Smit,Tina Turner,Jessica Lange,Margaret Tatcher,Nixon,Auguste Renoir,Claude Lelouch, Barack Obama,Herbert Flack,Joe Dassin,Richard Gere,Chaplin,Rubens, Daniel Rops,Hans Christiaan Andersen,Doutzen Kroes,Barbara Bush,Bobby Kennedy,Dustin Hoffman,George Clooney,Jack Nicholson,Ivana Trump,Gerald Ford, Danny Kay,Willy Brandt.      

Zo vergaat het de Oosterse dierenriemtekens in 2021, het jaar van de Os/Buffel

Ben je een RAT?

In 2021 wordt het werken geblazen voor jou, Rat. Jouw energie en die van Ossie liggen elkaar wel. Jullie steken allebei graag de handen uit de mouwen. Maar terwijl de Os zwijgzaam verder zwoegt, snak jij als rasechte dandy naar amusement en amoureus drama. En dat kan, zolang je het maar beperkt houdt want de Osenergie dwingt je om snel weer je beste pootje voor te zetten. Wees niet te loslippig en beperk sappige roddels tot een minimum. Zo niet, kan dit als een boemerang naar jou terugkeren. Verwacht geen grote winsten in 2021 maar investeren in je gezin en familie, levert warme resultaten op.

Ben je een OS/BUFFEL?

2021 is jouw jaar, Os. En het voelt als eindelijk thuiskomen. Want je leeft en beweegt in je eigen, degelijke vibes. Professioneel ga je er niet zoveel op vooruit als gehoopt.  Maar je kan zeker die grote investering doen of zelfs dat uitgestrekt lavendelveld in de Provence kopen om er je eigen lavendelolie te persen… ja, het kan nu allemaal. Maar dan moet je wel open staan voor de veranderingen die nu op je weg komen. Verder kan je belangrijke beslissingen nemen in de privésfeer. Zeg dus ja tegen die scheiding, die nieuwe liefde, nog een baby of de verhuis naar die praktische, nieuwe en ruime woonst.

Ben je een TIJGER?

Je kijkt opnieuw aan tegen een wat moeilijker jaar, Tijger. Omdat je impulsiviteit en snelheid je ook in 2021 niet vooruit helpen. Je komt niet makkelijk aan je trekken in de bedachtzame, nuchtere en rechtlijnige Osenergie. Een zakelijk partnerschap kan je nu beter vermijden. Het lijkt immers eerst best oké, maar algauw keert het tij. Men kan je  beschuldigen van onvoorzichtigheid, oppervlakkigheid of koppigheid. Gelukkig loopt het privé beter. En indien je passionele aard toch geen uitweg zou vinden in de dagelijkse realiteit, maak jij je verlangens zeker waar in je fantasie. Want daar heeft de Osenergie geen vat op.

Ben jij een KONIJN/KAT?

Je houdt je best rustig in 2021,Kat. Dat kan in een Osjaar maar dat continu werken en ploeteren is niet echt jouw ding. Ook blijven de verlangde resultaten uit. Zorgen hieromtrent kunnen je welbevinden aantasten. De Osenergie pusht je wel om niet meer aan jezelf te twijfelen, te zeggen wat je te zeggen hebt en niet meer over je heen te laten lopen. Zo moet men wel rekening houden met jou en zet je qua werk toch nog een paar stappen vooruit. Je houdt van je eigen plek en haard, je gezin en je vrienden. In een Osjaar kan je hier zeker tijd aan besteden en blijft je privéleven gewoon verder kabbelen.

 

Ben jij een DRAAK?

Dit is een jaar van structuur en discipline en niet van uitbundigheid, Draak. En even eerlijk: jij schittert graag en houdt ervan hierbij op de voorgrond te treden, toch? Die plek op het podium zal je niet gegund worden in 2021 want de rigide Osenergie zal dat continu verhinderen. Je kan je dus maar beter es op de achtergrond houden en  misschien maar goed ook. Omdat deze gang van zaken je een soort bescherming biedt. De vele conflicten en problemen zullen immers rakelings langs je heen scheren zonder je te treffen. En zo zal zowel je professioneel als je privéleven weinig tot geen schade oplopen.

Ben jij een SLANG?

In 2021 zal je een tandje moeten bijsteken, Slang. In dit sober en gestructureerd jaar vol rechtlijnigheid en duidelijkheid, glibber jij rond op weg naar…ja, naar wat? Want dit is geenszins jouw biotoop. Jij, als geboren verleider, kronkelt je zoveel liever gladjes een weg naar rust, schoonheid, luxe en verboden passie in plaats van de koe bij de horens te vatten. Gelukkig zijn er je intellect en intuïtie die je door de meest moeilijke passages heen loodsen. Maar reken hier toch maar op wat conflicten en problemen. Er kunnen professionele en financiële stoorzenders opduiken. Probeer dus vooral elke dag te nemen zoals de die zich aan je voordoet.

Ben jij een PAARD?

2021 wordt overwegend positief, Paard. Jij kan inderdaad werken als … een paard, wat van pas komt dit jaar. De Osenergie zorgt ervoor dat je de teugels in handen houdt en financiële meevallers hebt. Qua werk heb je niet te klagen want grote obstakels komen er hier niet. Anderzijds: spannende avonturen beleef je helaas niet. Problemen duiken pas op als het om relaties gaat. Verbeter de omgang met je ondergeschikten, want hier laat je de nodige steken vallen. Idem in de liefde. Probeer de relaties met je partner, kinderen en verdere familie zo eenvoudig mogelijk te houden. Raak nergens in verwikkeld, dan haal jij je ook niets op de hals.

Ben jij een GEIT/SCHAAP?

Osjaren betekenen structuur, verplichtingen, duidelijkheid en volop eisen die gesteld worden. Geef toe Geit, dit alles is niet jouw ding. Ook kan je te maken krijgen met allerlei problemen. En problemen het hoofd bieden is evenmin je sterkste kant. De vele eisen van dit jaar zullen jouw vreedzaam leventje van vrij en blij grazen in de wei, verstoren. De remedie: wees problemen voor. En dat lukt als je meegaat in wat van jou gevraagd wordt, zonder er neurotisch op te reageren. Want geef eerlijk toe; wie kan zich nu beter laten meedrijven met wat langskomt dan een Geit? Precies! Je artistieke kant kan je in een ander jaar uitleven. Alvast sterkte gewenst.

Ben jij een AAP?

Naar jouw normen wordt 2021 een matig, traag verlopend en helaas kleurloos jaar, Apie. Jij, de koorddanser van de oosterse dierenriem, slingert zo graag van boom naar boom om te ontdekken wat er daar nou weer aan nieuws, moois en lekkers te rapen valt. Niets van dit alles nu, want de Osenergie beknot je. Er overkomen je wel geen erge dingen maar je dient het dit jaar allemaal “klein en beperkt” te houden. Maak er dus het beste van, een jaar is zo om. Benut 2021 om een bijscholing te volgen of leer een totaal nieuwe vaardigheid aan. Laat nu ook je flexibel lijf en dito geest verzorgen. Die kunnen beide wat onderhoud en herstelwerk gebruiken.

Ben jij een HAAN?

Je komt in 2021 terug wat bij van de stress in het voorbije Ratjaar, Haan. Dit jaar kan je meer je eigen ding doen, want de Osenergie ligt je wel. Een zekere mate van rigiditeit, structuur en duidelijkheid en ambitie is jou niet vreemd en ook hard werken schrikt je niet af. Doe dus wat je altijd doet: gebruik je hersenen, poch niet te veel en kraai niet te luid en herstel de geleden schade in 2020. En natuurlijk zijn er latente problemen. Die komen vooral uit de relatiehoek. Je zou best vriendelijker of beter nog, wat liever of attenter kunnen omgaan met je vaste partner, je geliefde of je kinderen. Want hier ligt nog een berg werk voor jou.

Ben jij een HOND?

Van de huidige Osenergie word jij niet echt blij, Hond. Je leeft al plichtsbewust en eerder onthecht en nog meer beperkingen hoeven niet voor jou in 2021. Bovendien wordt er dit jaar vaak een domper gezet op je geestdrift en je plannen. En op je soms wat emotionele manier van denken en handelen. Want Os zweert bij het nuchtere, het conventionele en het voorspelbare. Ook mogelijk: je wordt meermaals verkeerd begrepen. Of indien je snel moet beslissen, maak je de foute keuze. Het beste blijft dus: je stilletjes terugtrekken in je zachte, warme mand. Zijn er pups in beeld? Reserveer je aandacht nu vooral voor hen.

 Ben jij een VARKEN/ZWIJN?

Er zijn zeker gelijkenissen tussen jouw energie en die van Ossie, Zwijntje. Zoals oprechtheid, rechtlijnigheid en de bereidheid om te werken. Ook het verlangen naar een goed maar comfortabel leven op het platteland of in de volle natuur delen jullie.  Als jij je dus nu uit de naad werkt (‘arbeid adelt’ volgens de Os) raak je dit jaar zeker vooruit qua werk. Maar tank je om de haverklap bij met een lekker kopje troost (of wijntje) en een punt taart, dan grijp je er finaal naast. En je zou dit jaar ook wel es problemen kunnen ontmoeten in de liefde of in de relatie met gezins- of familieleden. Dat ligt je helemaal niet. Blijf hier uiterst alert, beste Big!

Ook bruikbaar:  

6 sleutels om contact te maken met je echte zelf (sleutels 1-3)    en    6 sleutels om contact te maken met je echte zelf (4-6)

Share.

Laat een reactie na